« Späť

Mnoho zaujímavých oznamov na tento týždeň.

Farské oznamy
7. veľkonočná nedeľa
od 2. 6. 2014 do 8. 6. 2014
V dnešnú nedeľu Cirkvou slávi 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Za podporu zbierky na naše katolícke masmédiá vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!
 
V dnešnú prvú nedeľu v mesiaci vás o 17:00 hod. do večernej sv. omše pozývame na adoráciu. V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Krátka adorácia bude na konci večernej sv. omše.
 
V pondelok (2. júna) budeme po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na mesiace júl a august.
 
PERIFÉRIE je občianske združenie mladých ľudí, ktorí sa rozhodli byť k dispozícii pre ľudí vo farnostiach, ktorí potrebujú ich pomoc. Ide o spoločné trávenie času so starými a chorými, pomoc pri ich osobných potrebách a ostatné asistenčné služby. Ak by niekto z našej farnosti mal záujem o takúto pomoc mladých ľudí, ktorí sú vedení kňazmi Prelatúry Opus Dei, bližšie informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.
 
V stredu (4. júna) otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina posledným modlitbovým stretnutím zakončí cyklus zamyslení s názvom "Cirkev plná života". Srdečne Vás pozývame.
 
Najbližšiu sobotu - 7. júna 2014 - sa koná púť našej Bratislavskej arcidiecézy v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. V programe, ktorý sa začína o 9.30 hod. je zahrnutá krížová cesta, sv. omša s našimi otcami biskupmi a modlitba ruženca o siedmich bolestiach Panny Márie. Pripravený je aj osobitný program pre deti v podobe duchovno-zábavných aktivít. S radosťou pozývame na púť aj celé rodiny spolu s deťmi. Bližšie informácie sú k dispozícii na plagátiku na výveske.
 
V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie "Týždeň modlitieb mladých za mladých - T3M", ktoré pripravuje Rada pre mládež a univerzity pri KBS. Nosná myšlienka tohto ročníka je "Mám ťa v srdci" ako uistenie a výzva pre každého človeka. Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi. Viac informácií a podnetov sa dá nájsť na stránke www.t3m.sk (metodické materiály pre modlitbu ruženca a adorácie, kalendár aktivít, modlitebná reťaz, možnosť objednať odznaky...) Pozývame mladých tvorivo sa zapojiť podľa svojich možností vo farnostiach a spoločenstvách.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zároveň nás komunita Emanuel pozýva na moderovanú adoráciu (s piesňami komunity Emanuel) v kostole sv. Ladislava (oproti tescu - My).

Adorácia býva vždy v prvý štvrtok (štvrtok pred prvým piatkom) po večernej sv. omši, ktorá sa začína o 17:30. Adorácia bude do 19.00 hod.

Tešíme sa na všetkých, s ktorými budeme môcť stráviť spoločný čas s Pánom. Komunita Emanuel.
Odoslané 1.6.2014 14:16.
Ešte tu máme jedno pozvanie od hnutia Modlitby matiek:

Milé mamy z Bratislavy a okolia,
počas víkendu sa uskutoční celonočná adorácia za rodiny v Kostole sv. rodiny v Petržalke. Hnutia z Bratislavy budú po hodinách adorovať za rodiny našej diecézy.
Modlitby matiek sa budú modliť v sobotu 31. mája od tretej do štvrtej hodiny nadránom. Všetky sme pozvané ďakovať Pánovi za dar rodiny. Spojme sa všetky a velebme Pána.
Príďte alebo adorujte doma so Svätým písmom, alebo obetujte spánok či prácu od tretej do štvrtej hodiny nadránom na tento úmysel.
V radostnom očakávaní adorácie a stretnutia s Vami posielajú pozdrav Adrika a Zuzka
Odoslané 1.6.2014 14:18.