« Späť

Modrý kostolík - farské oznamy.

Farské oznamy
26. nedeľa v cezročnom období
od 29. 9. 2014 do 5. 10. 2014
Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu a žiaci 8.,9. ročníka, stredoškolskí študenti a dospelí, ktorí chcú v našej farnosti prijať sviatosť birmovania, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že do 10. októbra 2014 vyplnia žiadosť, ktorú nájdu na našej internetovej stránke a v úradných hodinách ju prinesú do farskej kancelárie.
 
V stredu zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace november a december.
 
Svetský rád bosých karmelitánov, sídliaci na území našej farnosti, vás srdečne pozýva v stredu o 18:00 hod. na sv. omšu pri príležitosti spomienky na karmelitánku sv. Teréziu z Lisieux.
 
V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v novom mesiaci. V piatok bude adorácia po večernej sv. omši a v nedeľu od 17:00 hod. do večernej sv. omši.
 
V tomto týždni začneme mariánsky mesiac október, počas ktorého sa budeme modlievať svätý ruženec: v pondelok až sobotu o 6:30 hod. a v nedeľu o 7:30 hod. (teda pred rannými sv. omšami). Chceme vás týmto povzbudiť k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách. Pápež František vyhlásil dnešnú nedeľu 28. septembra 2014 za Deň modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody. Prosíme všetkých, aby tento úmysel zahrnuli do svojich modlitieb.
 
V stredu (1. októbra 2014) o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina, ktoré bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame.
 
23. septembra 2014 si všemohúci Pán povolal z pozemského života k sebe MUDr. Alexandra Knorra, otca vdp. špirituála Alexandra Knorra. Pohreb bude v pondelok 29. septembra 2014 o 10.30 hod. v bratislavskom Krematóriu. Pohrebná sv. omša bude slúžená v ten istý deň o 12.30 hod. v našom farskom kostole.

 

Zdroj: http://modrykostol.fara.sk/?page=oznamy