« Späť

Modrý kostolík - farské oznamy.

Modrý kostolík - farské oznamy.
Farské oznamy
Nedeľa Najvätejšej Trojice
od 16. 6. 2014 do 22. 6. 2014
Bratislavská arcidiecéza a Maltézsky rád na Slovensku pozývajú na slávnostný benefičný koncert v rámci Jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie. Uskutoční sa v nedeľu 15. júna 2014 o 16.00 hod. v šaštínskej Bazilike. Dobrovoľný príspevok z koncertu bude venovaný na dostavbu bezbariérového prístupu do pútnického areálu a Baziliky.
 
V stredu (18. júna 2014) otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský poslednou prednáškou zakončí cyklus prednášok z oblasti sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Témou budú etické aspekty korupcie. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
 
Vo štvrtok, 19. júna, je prikázaný sviatok - slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše v našom kostole budú: o 7:00, 9:00, 16:00 a 18:00 hod. Po slávení sv. omše o 18:00 hod. sa bude konať procesia po kostole. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na speve Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V tento deň bude pontifikálna sv. omša v Katedrále sv. Martina o 17.00 h.
 
V stredu večer, na vigíliu slávnosti, budeme pri sv. omši o 18:00 hod. udeľovať iniciačné sviatosti dospelým.
 
Celobratislavská slávnosť Božieho Tela sa tento rok neuskutoční na Primaciálnom námestí, ale v Katedrále sv. Martina v nedeľu 22. júna 2014 o 10.30 hod. Po sv. omši pôjde eucharistická procesia uličkami okolo Katedrály so zastaveniami pri oltárikoch. Je to pre nás všetkých veľká príležitosť spoločne a verejne sa prihlásiť k Ježišovi Kristovi a vydať svedectvo o našej viere. Z dôvodu tejto slávnosti na budúcu nedeľu, 22. júna, nebudú sv. omše o 9:30 a 11:00 hod.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/