« Späť

Pán pracuje

Pán pracuje

My často iba naháňame...

čas a možnosti. Je tak, keď sme mimo Neho.

Boh pracuje vždy efektívne.

Ak sa priveľmi "zahĺbim" do práce, do diela, môžem nechtiac "opustiť" Prítomnosť  Boha, vypadnem z jeho pohľadu na veci a dianie(On tu je so mnou stále) a už je z práce moje vlastné chcenie robiť, moje konanie, naháňanie sa alebo šermovanie do prázdna. Nie je tu On. Vlastne On je tu, ja som nie s Ním. Hoci viem, že bez Neho nemôžem nič... Poznáte to isto aj vy. Väčšinou na to prídem neskoro, až keď zistím, že nie sú vidieť výsledky...

Tak tomu bolo aj teraz.

Pracovala som na úprave stránky farského spoločenstva Modrého Kostola sv. Alžbety v Bratislave. Napadlo ma zopár vecí ohľadom stránky a hlavne ohľadom spoločenstva...  Nie je ho vidno. Nie sú tu vidieť "akcie", ani ľudia... nič priamo farské a ani nijaké, ešte tu nie je vidno život.

Život tu je.

Sú tu stretnutia ľudí na sv. omši, sú tu adorácie a významné podujatia farského spoločenstva - vďaka za ne! Tieto sú základné a  sú mimoriadne. Ony nesú život spoločenstva, sú veľmi dôležité. Chýbajú - nevidieť tie "obyčajné", tie denné, všedné, veci všedného života deň čo deň. Pre týždeň, mesiac. Viem, že činnosť tu je, akcie tu určite sú. Je ich dnes až priveľa, všade okolo nás. Problém je inde.

Máme všetko. Máme až priveľa.

Podobne ako v osobnom a aj pracovnom živote je treba zoradiť to, čo tu je, treba uvidieť to, čo sa "zdá" neviditeľné a uložiť to na stránku, do priečinku. Zviditeľniť to.

Pozornosť treba venovať tomu, čo tu je. Netreba "hľadať" nové, lebo je tu dosť toho, čo tu už je. Je všetkého dosť. Pozornosť venujem skôr tomu, čo tu koná Boh. Nie moje - jeho je všetko aj ja, stránka, spoločenstvo Moja komunita... všetko. Aj farské spoločenstvo tu.

Jeho dielo, jeho som ja a my v ňom.

Pokojne. Bez náhlenia. Ako nám radia skúsení - ako Ann Voskamp... Boh nikdy nechce, aby sme sa v  nejakom "diele" silili, strhali sa v nejakej činnosti. Nebolo by to súce nanič. Boh nás vždy vedie podľa našich možností, schopnoostí a danosti existujúceho (spoločenstva, podmienok okolo toho a pod.). Boh dá čas, dosť času. Pokojne neznamená že sa vlečieme, znamená to, byť s Ním, ísť s Ním, rezko v príslušnom tempe, ktoré určuje náš pozorný Otecko, je to byť pozorný k vedeniu Boha. Idem s ním, aby som aj prišla do cieľa. To robím teraz.

Nemôžem predbiehať "Jeho"... idem s Ním ako On dáva poznať. Je tu len prvý krok a dôvera.

Potrebuje to čas. Dielo sa nedeje okamžite - nie je to jeho prirodzenosť.  Človek, dieťa, rastliny, stromy, zvieratká, aj ľudia aj ich dielo rastie deň čo deň, všetko rastie a dozrieva postupne. Tak je to prirodzené, tak je nám to Bohom dané. Ako my nevyrastieme za noc (iba ak sme sa už  týždne nad sebou morili :) , tak nevyrastie ani dielo.

KROK za KROKOM. Nie viac. Nebol by to rast ale "moje robenie"... Skôr či neskôr by to presiahlo by to moje alebo aj  naše možnosti. Boh inak meria čas, Boh dáva čas, rast aj konanie. Ja iba zalievam, pracujem a sledujem, ako rastieme:o)

Tak idem na to! smiley

+

Pre dnes:

Zotrvať v Prítomnosti Boha. Byť s Ním. Načúvať Jemu...

Viera horčičného zrnka - ostatné / všetko! dá a vykoná On. Som k dispozícii, som teraz Jeho asistentka :o)

Sledujem impulzy, zapisujem, zbieram. Aby mohli rásť. Aby to bolo vidno. Zvolávam požehnanie Boha.

Nasledovanie - idem s Ním, pýtam si, prosím si od Neho... On dáva dary. Teším sa z jeho darov, ďakujem za ne, ďakujem za vás, idem s darmi ku vám... smiley

 

Práca + modlitba. Krok za krokom. Boh koná, My tiež. 

Teraz, konáme a ideme s Ním!

Čas... Boh dáva rast.

+

Radosť a vďačosť bez prestania...  Vždy a vo všetkom. Vzdávanie vďaky. Hľadáme a nachádzame jeho dary.

Hľadím na Krista...  Kolosanom 3, 1; Hľadajte čo je "hore"

Ďakujem za Jeho prítomnosť, za Jeho dary DNES. Dary pre mňa a pre nás...  pre farnosť, pre spoločenstvo ľudí, pre spoločenstvo Moja komunita.

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky."   1Sol 5, 16-18;

TU: http://mojakomunita.sk/web/radost-a-vdacnost/uvod

Pozývam aj vás, pridajte sa k nám. Zbierajme spolu dary, pre osobný život aj pre spoločenstvo. Ďakujme za to, čo už máme a prosme Boha vo viere, aby nám ukázal smer. Robme viditeľným to, čo tu už je, aj pre život iných, pre nás, pre naše rodiny a spoločenstvá.

Príď Duch boží, príď k nám a obnov nás! Ty nás veď! Amen.

 

+

Sv. Alžbeta, tebe zverujeme farnosť  Modrého Kostolíka a jeho a naše spoločenstvo.

Amen.

 

Obrázok: Sv. Alžbeta v mladom veku (12-14 ročná) pri práci, zobrazená v tradičnom oblečení tej doby.

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým