« Späť

Príprava na Vianoce, sv. spoveď, návšteva chorých a iné oznamy.

V pondelok bude neďaleko nášho kostola odhalená pamätná tabuľa násilnej kolektivizácie. Pri tej príležitosti bude v Modrom kostole sv. omša celebrovaná Mons. Fantiškom Rábekom. Vianoce sa nám blížia, hromadné vysluhovanie sviatosti zmierenia bude 20. a 21. decembra. Nezabudnite tiež nahlásiť svojich chorých, aby kňaz mohol prísť za nimi domov.

Farské oznamy
2. adventná nedeľa
od 10. 12. 2012 do 16. 12. 2012
Od 14. decembra 2012 do 6. januára 2013 bude farská kancelária zatvorená. V prípade potreby nás v tomto čase kontaktujte emailom.
 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti viacerých kňazov bude v našej farnosti 20. a 21. decembra 2012 od 15:30 do 18:30 hod. Prosíme, aby ste využili túto príležitosť k pristúpeniu ku sviatosti zmierenia pred vianočnými sviatkami.
 
V pondelok tohto týždňa vás pozývame na sv. omšu o 10:30 hod., ktorú v rámci odhalenia pamätnej tabule na Ministerstve pôdohospodárstva obetiam násilnej kolektivizácie, bude celebrovať Mons. František Rábek, ordinár OS SR a OZ SR.
 
V tomto týždni môžete v sakristii kostola nahlásiť svojich chorých, ktorí patria do našej farnosti a nebudú sa môcť zúčastniť na spovedaní za účasti viacerých kňazov. Po tretej adventnej nedeli im pôjdeme domov vyslúžiť sviatosti.
 
V rámci duchovného programu počas Roku viery bude vo štvrtok 13. decembra o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 2. článok Apoštolského vyznania viery: „Verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána“. Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na adorácii, ktorá po nej bude nasledovať. Táto sv. omša bude tiež osobitnou príležitosťou na poďakovanie Pánu Bohu za úspešný priebeh podujatia „Biblia dňom i nocou 2012“, počas ktorého sa v Kostole sv. Ladislava v Bratislave súvisle prečítalo celé Sväté písmo od začiatku až do konca.
 
Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda organizuje 16. decembra 2012 od 9:00 – 12:00 hod. a od 16:00 – 19:00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste (Krasňany) výstavu výtvarných prác odsúdených na Slovensku na tému Dedičstvo svätého Cyrila a Metoda. Srdečne vás pozývame.

 

http://www.modrykostol.fara.sk/