« Späť

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

 

V nedeľu 7. júna budú sv. omše len o 8:00 hod. a 18:00 hod. z dôvodu celobratislavskej eucharistisckej procesie. Nebude ani prvonedeľná adorácia.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/