« Späť

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave

vás srdečne pozývajú na stretnutie
priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)

v nedeľu 17. mája 2015 o 10:30 hod.
v kostole Notre Dame

 

Program:

10:00 modlitba posvätného ruženca
10:30 sv. omša - celebruje p. Pawel Wojnowski OCD
  po sv. omši krátka adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou
   a možnosť prijatia posvätného škapuliara

 

 

(Bližšie informácie o karmelitávnskej reholi: www.ocds.sk * www.bosikarmelitani.sk )