« Späť

Sviatosť birmovania - Fotoreportáž (17. 5. 2015)

Modrý kostolík už čaká na veľkú chvíľu pre niekoľkých z nás. Dvadsať dospelých a pätnásť študentov dnes prijme sviatosť birmovania z rúk pomocného bratislavského biskupa Jozefa Haľka.

Všetko je pripravené. Kvetinová výzdoba, letáčiky s vytlačenými textami piesní, predné lavice vyhradené pre birmovancov. Hostia sa pomaly schádzajú, aj ich zovňajšok vyjadruje vzácnosť chvíle. Spevácky zbor pri kostole sv. Alžbety si naposledy skúša jednotlivé hlasy.

Kkonečne zvony ohlásia jedenásť hodín a do nášho chrámu vchádza liturgický sprievod. Svätá omša sa môže začať.

V homílii otec biskup birmovancom pripomenul, akým vzorom pre nás môže byť patrónka nášho kostola sv. Alžbeta. Na oltárnom obraze je Alžbeta vyobrazená, ako vychádza z hradu, aby odovzdávala Kristovu lásku chudobným. Aj my sme povolaní vychádzať k druhým ľuďom. Keď vyjdeme z tohto chrámu, ponesieme pečať Ducha Svätého, ktorý nás povzbudzuje ísť a hlásať. 

Veríme, že Boh - ten istý Boh, ktorý stvoril celý svet - je tu s nami. Už navždy máme v sebe schopnosť vnímať Jeho prítomnosť a Jeho slovo. Buďme naladení, podobne ako sú naladené naše mobilné telefóny, na signál Ducha Svätého. Aby sme boli vždy spojení z Ním a Jeho pravdu prinášali každému človeku. Pretože Boh - Duch Svätý nám dáva nadšenie a túžbu odovzdávať vieru, nádej, lásku...

V závere homílie otec Haľko pripomenul, že tento kostol je známy svojimi mozaikami. Mozaika nad hlavným vchodom do kostola zobrazuje sv. Alžbetu obklopenú ružami. Podobne zaželal všetkým prítomným na bohoslužbe, aby kamienky každého nášho dňa tvorili ruže lásky.

Vďaka Ti, Bože, za všetky dary. Dnes osobitne ďakujeme za dary Ducha Svätého, za našu farnosť, našich kňazov a biskupov, za otca biskupa Jozefa Haľka, za Tvoje sviatosti, osobitne za sviatosť birmovania. A za Tvoju neustálu prítomnosť v našom živote. Daj, aby sme vždy mali odvahu vychádzať a svedčiť o Tebe.

Amen.

 

_______________________________________________
Kompletnú galériu fotografií nájdete na http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-bratislava-svatej-alzbety/o-nas
Autor fotografií: Eva Baranovičová.