« Späť

Sviatosť birmovania, Nanebovstúpenie Pána, Májová pobožnosť - oznamy

Farské oznamy
6. veľkonočná nedeľa
od 11. 5. 2015 do 17. 5. 2015
Vo štvrtok tohto týždňa máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00 hod. Aj v stredu večer o 18:00 hod. bude už sv. omša z tohto sviatku.
 
Na budúcu nedeľu budeme s celou Cirkvou sláviť 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Bude sa konať aj zbierka na naše katolícke masmédiá. Všetkým darcom už teraz vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!
 
Na budúcu nedeľu, 17. mája, vás pozývame na sv. omšu o 11:00 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko a bude udeľovať našim birmovancom sviatosť birmovania. Počas týždňa budeme pred sv. omšami k dispozícii birmovancom, birmovným rodičom, rodičom a príbuzným k vyslúženiu sv. spovede. Nácvik sa uskutoční v sobotu, 16. mája o 9:30 hod. v kostole.
 
V mariánskom mesiac máj sa modlievame Loretánske litánie v pracovné dni na začiatku večernej sv. omši.
 
Bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na sériu prednášok na cyrilometodskú tému s názvom „Cyrilometodský večer“. Uskutoční sa vo štvrtok 14. mája 2015 o 18.00 hod. v priestoroch fakulty na Kapitulskej ulici č. 26 v Bratislave.
 
Vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená otcom biskupom.