« Späť

Sviatosť birmovania v našom kostole a iné farské oznamy.

Farské oznamy
 
od 27. 5. 2013 do 2. 6. 2013
Vo štvrtok, 30. mája, je prikázaný sviatok - slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše v našom kostole budú: o 7:00, 9:00, 16:00 a 18:00 hod. Pred večernou sv. omšou nebude štvrtková adorácia, ale pri jej slávení sa bude konať procesia po kostole. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na speve Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 
V tomto týždni prvú nedeľu v mesiaci. O 17:00 hod. bude adorácia, ktorou sa chceme spojiť aj so svätým otcom Františkom, ktorý si žiadal, aby v každom farskom kostole v tomto čase sa veriaci spojili v poklone Najsvätejšej sviatosti.
 
V sobotu, 1. júna, o 10:30 hod. sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Našim birmovancom ju vyslúži pápežský prelát Mons. Ján Formánek.
 
V piatok, 31. mája, z dôvodu spovedania birmovancov nebude otvorená farská kancelária.  Počas týždňa pred sv. omšami budeme spovedať dospelých birmovancov a rodinných príslušníkov birmovancov.
 
V sobotu, 1. júna, po rannej a večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac júl a august.
 
Vo štvrtok 30. mája na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina v Bratislave pontifikálnu sv. omšu so začiatkom o 17.00 hod. Po sv. omši sa uskutoční eucharistická procesia po katedrále.
 
Verejná oslava sviatku Božieho tela sa bude konať v nedeľu 2. júna 2013 o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí v Bratislave. Sv. omšu bude sláviť otec arcibiskup. Po sv. omši pôjde procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP pred Kostol sv. Jána z Mathy na Hurbanovom námestí, kde sa slávnosť zakončí ďakovným chválospevom a udelením eucharistického požehnania. Všetkých srdečne pozývame na túto mimoriadnu duchovnú udalosť v našom meste. Je to pre nás všetkých veľká príležitosť spoločne a verejne sa prihlásiť k Ježišovi Kristovi a vydať svedectvo o našej viere. Z dôvodu tejto slávnosti na budúcu nedeľu, 2. júna, nebudú sv. omše o 9:30 a 11:00 hod.