Sväté omše 8.4. - 14.4.2024

8.4.  Pondelok, slávnosť
Zvestovanie Pána

Hozelec 18:00

+ Jozef a Zuzana Štrbka

9.4. Utorok
Féria

Gánovce 18:00

+ Ján, Jozef a Eva

10.4. Streda 
Féria

Švábovce 18:00

Na úmysel

11.4. štvrtok, spomienka
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Hozelec 18:00

+ Pavel Taras

12.4. Piatok
Féria

Švábovce 17:00
Gánovce 18:00

Na úmysel
Na úmysel

13.4. Sobota
Féria

Hozelec 15:00

Za novomanželov

14.4. nedeľa
Tretia veľkonočná

Švábovce 8:15
Gánovce 9:30
Hozelec 11:00

Na úmysel
Na úmysel
Za veriacich

Upratovanie kostola Hozelec 2024 

Upratovanie kostola Gánovce 2024 

Združenie zázračnej madaily Gánovce