Farské oznamy 17.5. - 23.5.2021 

Utorok

Gánovce 18.00

+ František Tkáč

Streda

Švábovce 18.00

Za zdravie a BP pre Jána Rušina

Štvrtok

Hozelec 18.00

+ Anna a Peter Pavligovský

Piatok

 

Švábovce 17.00

Gánovce 18.00

Za BP rod. Slavkovskej

+ Ján a rodičia

Sobota

Hozelec 18.00

+ Monika Chovancová

Nedeľa

 

 

Gánovce 8.15

Švábovce 9.30

Hozelec 11.00

Na úmysel

Za veriacich

+ Štefan a Anna Komár

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.


Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a v sobotu, Záväzný je jeden z nich a obsahom je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Prvé sväté prijímanie vo farnosti bude 20.6. o 9.30 vo Švábovciach a o 11.00 v Hozelci.

Milodary: z krstu Timey Pavličkovej venovali na kostol €50,-

Ak chcete prispieť na potreby našej farnosti, môžete tak urobiť cez internetbanking. 

Číslo účtu: SK30 3100 0000 0043 1001 1600. Do správy pre príjemcu môžete napísať: dar pre farnosť, alebo niečo podobné.

Upratovanie kostola v Hozelci. Stiahnúť tu: /documents/77345/0/UPRATOVACI_ZOZNAM_Hozelec_2021-2022.pdf/6ca68dbd-7fde-4c98-be41-93f080401641