kostol Ružencovej Panny Márie

Kostol Ružencovej Panny Márie v Hozelci je modernou stavbou z 90. rokov. 

 
V stredoveku bol dominantou obce dvojloďový gotický kostol zasvätený sv. Martinovi, ktorý okolo roku 1800 vyhorel (v súčasnosti miesto kostolíka pripomína zvonica). Na biskupský príkaz bol zatvorený a v roku 1804 zbúraný. Kamene boli údajne použité na výstavbu rím. kat. fary v susednej obci Švábovce. Niekoľko opracovaných kamenných článkov je uložených pred kostolom Ružencovej Panny Márie v Hozelci.
Pred požiarom sa podarilo zachrániť časť inventáru kostola (oltár, sochy). Bočný oltár sv. Stanislava, biskupa, neskorogotický, datovaný okolo roku 1500. Do Gánoviec bol prenesený v roku 1804 a nachádza sa tam dodnes. Uprostred gotickej archy je socha sv. Stanislava, biskupa, v postranných nikách s baldachýnmi sú plastiky sv. Štefana, kráľa, sv. Ladislava, kráľa, sv. Martina, biskupa a sv. Vavrinca, mučeníka. 

Na nadstavci sú neskorobarokové sochy Krista a dvoch bičujúcich vojakov. Sochy sú z lipového dreva. Celé dielo nesie rukopis dielne Majstra Pavla z Levoče. 

Okrem spomínaného oltára sa podarilo zachrániť tri plastiky (Madona, sv. Štefan a sv. Imrich). Od roku 1995 sa plastiky sv. Štefana a sv. Imricha nachádzajú v Slovenskej národnej galérií v Bratislave. Plastika Madony sa nachádza v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach.

 

Rozpis upratovania kostola pre rok 2019-2020