kostol sv. Michala archanjelaKostol sv. Michala archanjela patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie pamiatky v obci Gánovce. Je to ranogotická stavba z 2. polovice 13. storočia (okolo roku 1260). Jej väčšia renovácia bola vykonaná v roku 1814.
 
Počas šírenia sa protestantizmu bol kostol dvakrát v rukách evanjelikov - od roku 1686 do roku 1689 a potom od roku 1708 do roku 1710, kedy sa stal znovu definitívne katolíckym.
 
Až do roku 1776 bol kostol farským chrámom. V tomto roku bol v Gánovciach veľký požiar, pri ktorom zhorela aj miestna fara, ktorú sa už nepodarilo znovu postaviť. Od roku 1776 sa tak Gánovce stali filiálkou Šváboviec a pôvodne farský kostol sa stal filiálnym.
 
Kostol je jednoloďový, s pozdĺžnym neklenutým a plošne uzavretým presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a predstavenou západnou vežou. Presbytérium, loď i sakristia majú rovný drevený strop s bielym podhľadom. Na západnej strane je drevený organový chór na stĺpoch.
 
Veža je zakončená stanovou strechou a v súčasnosti sa v nej nachádzajú dva zvony. Jeden z nich je gotický zo 14. storočia, zdobený medailónmi a minuskulným nápisom. Pochádza z kovolejárskej dielne zo Spišskej Novej Vsi. Druhý je barokový z roku 1754, zdobený nápisom. Okrem nich je tu malý umieráčik. V presbytériu a v lodi na jej severnej strane sa nachádzajú vzácne gotické nástenné maľby zo 14. storočia. Znázorňujú Klaňanie sa Troch kráľov, Vraždenie betlehemských neviniatok, Slávnostný príchod do Jeruzalema, Poslednú večeru, Krista na Olivovej hore, Posledný súd, Smrť Panny Márie, Plášťovú Pannu Máriu so sv. Katarínou a Barborou.
 
Maľby reštauroval v roku 1955 F. Gajdoš.
 
Hlavný oltár je barokový z 2. polovice 18. storočia. Uprostred je obraz sv. Michala, archanjela z 20. storočia, po stranách plastiky sv. Kataríny, mučenice (s mečom, kolesom a palmou) a sv. Barbory, mučenice (s kalichom a palmou) a tiež dvoch adorujúcich anjelov.
 
Veľmi vzácny je bočný: oltár sv. Stanislava, biskupa, neskorogotický z roku okolo 1500. Pôvodne pochádza z dvojlodného gotického kostola v Hozelci, ktorý vyhorel a bol zbúraný. Do Gánoviec bol prenesený roku 1804. Uprostred gotickej archy je socha sv. Stanislava, biskupa, v postranných nikách s baldachýnmi sú plastiky sv. Štefana, kráľa, sv. Ladislava, kráľa, sv. Martina, biskupa a sv. Vavrinca, mučeníka. Na nadstavci sú neskorobarokové sochy Krista a dvoch bičujúcich vojakov. Sochy sú z lipového dreva. Celé dielo nesie rukopis dielne Majstra Pavla z Levoče.
 
V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok sú okrem dvoch spomínaných zvonov, hlavného a bočného oltára, zapísané aj plastiky: Kristus na kríži (ľudová práca z 19. storočia), Bolestná Panna Mária a sv. Ján, evanjelista (rustikálne práce z konca 18. storočia), Kristus na kríži (neskorobarokové dielo z konca 18. storočia). Všetko sú to drevorezby, ktoré dnes potrebujú nutnú opravu. V zozname sa ďalej uvádza rokokový kalich z 1.polovice 18. storočia (pozlátené striebro), 2 neskorobarokové svietniky z konca 18. storočia (pozlátená drevorezba) a drevená baroková krstiteľnica z 18. storočia. Po bokoch je dekorovaná úponkami vinnej révy a na vrchnáku je súsošie Krst Krista. Tieto pamiatky si takisto vyžadujú opravu.
 
Z pôvodného vnútorného zariadenia kostola sa v predchádzajúcom období dostali do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach gotické sochy sv. Pavla apoštola, neznámeho svätca - biskupa a socha Panny Márie.