Farár

vdp. Peter Randják

Ordinovaný: 14.6.2003

Kňazi pôsobiaci vo farnosti v minulosti

vdp. Dušan Majerčák 6.7.2016 - 30.6.2020

vdp. Branislav Hanisko do 5.7.2016