MODLITBA

Za odvrátenie koronavírusu sa môžeme dnes o 20.00 hod., v spojení s ostatnými kresťanmi sveta, modliť slávnostný ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako aj modlitbu čínskych biskupov:

 

Bože, ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my sme našou pýchou zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme ešte mohli zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a duchu, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty si ten, ktorý hýbe chodom dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Stvoriteľom života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Profile

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla Hriňová
43 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ICLic. Štefan Gallik, farár
Kapláni:
Mgr. Juraj Kiss (od 1.7.2019)
Kontaktné informácie

Aktuálne farské oznamy nájdete aj na webovej stránke http://www.hrinova.fara.sk/farske-oznamy

Hriňová virtuálne očami Lukáša Šlajferčíka:

http://gudmall.sk/pano/index.html

Virtuálna mapa Hriňovej:

http://gudmall.sk/pano/mapa.html

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

FARSKÉ OZNAMY

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

                   Oznamy a úmysly sv. omší od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Pondelok

 

8.00

 Za Božiu pomoc pre rod. Karlíkovú

Utorok

 

17.30

 + Peter Suja

Streda

 

17.30

 + Michal Legát, Pavol a Veronika Adamovoví, a ostatní z rodiny

Štvrtok Ľubovoľ. spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža

17.30

 + Anna, Juraj Svoreň, Ľuba a Jozef Bariak 

Piatok  

17.00

 sobášny obrad (Košík - Hrončeková)

Sobota

 

8.00

17.00

 + Ľubica Hazuchová, Anna, Milan a rodičia z oboch strán

 + Janka Cerovská

Nedeľa

30. nedeľa v Období cez rok 

 

8.00

9.00

10.00

  Za farnosť

                                               KRIVEC

 + Ján Michálik, Jozef a rodičia z oboch str. 

♣ O upratovanie kostola prosíme...

Štefan Gallik, farár

OZNAM Z FARNOSTI

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
 
Drahí veriaci,
 
srdečne Vás pozdravujeme; prosíme Vás, aby sme spoločne mysleli na seba v modlitbách,
nech táto situácia nás ešte viac spojí k vzájomnej pomoci a posilní našu dôveru v Pána.
 
Povzbudzujme sa spoločne aj slovami sv. Písma:
„Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou.
Poznávajme, usilujme sa poznať Pána: jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem."
Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá zrána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza. Lásku chcem, a nie obetu; poznanie Boha viac ako zápalnú obetu." (Oz 6, 1-6)
 
Oznamujeme Vám, že do odvolania verejné sv. omše v týždni ani v nedeľu nebudú a  taktiež nebude ani spoločná modlitba krížovej cesty.
V nutných prípadoch kontaktujte tel.č.: 045/549 74 19
 
Sv. omše môžete sledovať prostredníctvom katolíckych médií:
TV LUX
- v pracovných dňoch od 23.3. – 7.00 h., 12.00 h., 18.30 h.
- v sobotu 7.00 h., 18.00 h.
- v nedeľu 10.00 h., 18.00 h.
 
Rádio Lumen – každý deň ráno o 8.30 h. a večer o 18.00 h.
 
Rádio Mária – každý deň o 17.00 ruženec a sv. omša
 
V modlitbách s Vami spojení Vaši kňazi

Farské oznamy v týždni od 9. 3. do 15. 3. 2020

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

                   Oznamy a úmysly sv. omší od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Pondelok

 

8.00

 Za Božiu pomoc pre rod. Karlíkovú

Utorok

 

17.30

 + Peter Suja

Streda

 

17.30

 + Michal Legát, Pavol a Veronika Adamovoví, a ostatní z rodiny

Štvrtok Ľubovoľ. spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža

17.30

 + Anna, Juraj Svoreň, Ľuba a Jozef Bariak 

Piatok  

17.00

 sobášny obrad (Košík - Hrončeková)

Sobota

 

8.00

17.00

 + Ľubica Hazuchová, Anna, Milan a rodičia z oboch strán

 + Janka Cerovská

Nedeľa

30. nedeľa v Období cez rok 

 

8.00

9.00

10.00

  Za farnosť

                                               KRIVEC

 + Ján Michálik, Jozef a rodičia z oboch str. 

♣ O upratovanie kostola prosíme...

Štefan Gallik, farár

Kde nás nájdete


Zväčšiť mapu

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.