MODLITBA

Za odvrátenie koronavírusu sa môžeme dnes o 20.00 hod., v spojení s ostatnými kresťanmi sveta, modliť slávnostný ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako aj modlitbu čínskych biskupov:

 

Bože, ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my sme našou pýchou zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme ešte mohli zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a duchu, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty si ten, ktorý hýbe chodom dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Stvoriteľom života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Profile

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla Hriňová
43 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ICLic. Štefan Gallik, farár
Kapláni:
Mgr. Juraj Kiss (od 1.7.2019)
Kontaktné informácie

Aktuálne farské oznamy nájdete aj na webovej stránke http://www.hrinova.fara.sk/farske-oznamy

Hriňová virtuálne očami Lukáša Šlajferčíka:

http://gudmall.sk/pano/index.html

Virtuálna mapa Hriňovej:

http://gudmall.sk/pano/mapa.html

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

FARSKÉ OZNAMY

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

                   Oznamy a úmysly sv. omší od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Pondelok

 

8.00

17.30

 + rodičia, synovia a dcéry (č. 1656)

 Na úmysel celebranta

Utorok

 

8.00

17.30

 + Matúš Malček (č. 1656)

 + Imrich Bariak a rodičia z oboch strán

Streda

 

8.00

17.30

  rodičia Rajnicovci a Novákovci

 + Ján Jacenko, bratia a rodičia z oboch str.

Štvrtok

Štedrý deň

8.00

22.00

24.00

 Na úmysel celebranta

                                               KRIVEC

 Za farnosť

Piatok Slávnosť Narodenia Pána

6.30

8.00

9.00

9.30

11.00

17.00

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

                                           KRIVEC

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

Sobota

Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

8.00

9.00

9.30

11.00

17.00

 Ruža Paulíny Kamenskej

                                           KRIVEC 

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

 + vnuk Adam a Andrej a nevesta Ivana

Nedeľa

Nedeľa Sv. rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa

 

8.00

9.00

9.30

11.00

17.00

 Ruža Márie Babicovej

                                               KRIVEC

 Na úmysel celebranta

 Za farnosť

 + Božena Kamenská

♣ O upratovanie kostola prosíme ružu Paulíny Sibylovej.

 V kostole spovedáme každý deň hodinu pred sv. omšami do stredy 23. 12.
 
Chorých, ktorých ste nahlásili k sviatosti zmierenia, bude telefonicky kontaktovať pán kaplán.
 
♣Betlehem a vianočnú výzdobu v kostole budeme robiť v pondelok po rannej sv. omši. Kto môžete, príďte pomôcť. Vopred ďakujeme za pomoc.
 
♣ Na Božie narodenie bude farská ofera.
 
♣Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať s tým rozdielom, že počet účastníkov v kostole sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna a v lavici so sediacimi bude vždy jedno miesto voľné. Odporúčame   využiť aj možnosti večerných sv. omší v piatok, sobotu a v nedeľu, nakoľko tam nebýva plne obsadená možná kapacita. Okrem toho, naďalej platí dišpenz z účasti na sv. omši a naďalej zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
 
Štefan Gallik, farár

OZNAM Z FARNOSTI

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
 
Drahí veriaci,
 
srdečne Vás pozdravujeme; prosíme Vás, aby sme spoločne mysleli na seba v modlitbách,
nech táto situácia nás ešte viac spojí k vzájomnej pomoci a posilní našu dôveru v Pána.
 
Povzbudzujme sa spoločne aj slovami sv. Písma:
„Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou.
Poznávajme, usilujme sa poznať Pána: jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem."
Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá zrána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza. Lásku chcem, a nie obetu; poznanie Boha viac ako zápalnú obetu." (Oz 6, 1-6)
 
Oznamujeme Vám, že do odvolania verejné sv. omše v týždni ani v nedeľu nebudú a  taktiež nebude ani spoločná modlitba krížovej cesty.
V nutných prípadoch kontaktujte tel.č.: 045/549 74 19
 
Sv. omše môžete sledovať prostredníctvom katolíckych médií:
TV LUX
- v pracovných dňoch od 23.3. – 7.00 h., 12.00 h., 18.30 h.
- v sobotu 7.00 h., 18.00 h.
- v nedeľu 10.00 h., 18.00 h.
 
Rádio Lumen – každý deň ráno o 8.30 h. a večer o 18.00 h.
 
Rádio Mária – každý deň o 17.00 ruženec a sv. omša
 
V modlitbách s Vami spojení Vaši kňazi

Farské oznamy v týždni od 9. 3. do 15. 3. 2020

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

                   Oznamy a úmysly sv. omší od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Pondelok

 

8.00

17.30

 + rodičia, synovia a dcéry (č. 1656)

 Na úmysel celebranta

Utorok

 

8.00

17.30

 + Matúš Malček (č. 1656)

 + Imrich Bariak a rodičia z oboch strán

Streda

 

8.00

17.30

  rodičia Rajnicovci a Novákovci

 + Ján Jacenko, bratia a rodičia z oboch str.

Štvrtok

Štedrý deň

8.00

22.00

24.00

 Na úmysel celebranta

                                               KRIVEC

 Za farnosť

Piatok Slávnosť Narodenia Pána

6.30

8.00

9.00

9.30

11.00

17.00

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

                                           KRIVEC

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

Sobota

Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

8.00

9.00

9.30

11.00

17.00

 Ruža Paulíny Kamenskej

                                           KRIVEC 

 Na úmysel celebranta

 Na úmysel celebranta

 + vnuk Adam a Andrej a nevesta Ivana

Nedeľa

Nedeľa Sv. rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa

 

8.00

9.00

9.30

11.00

17.00

 Ruža Márie Babicovej

                                               KRIVEC

 Na úmysel celebranta

 Za farnosť

 + Božena Kamenská

♣ O upratovanie kostola prosíme ružu Paulíny Sibylovej.

 V kostole spovedáme každý deň hodinu pred sv. omšami do stredy 23. 12.
 
Chorých, ktorých ste nahlásili k sviatosti zmierenia, bude telefonicky kontaktovať pán kaplán.
 
♣Betlehem a vianočnú výzdobu v kostole budeme robiť v pondelok po rannej sv. omši. Kto môžete, príďte pomôcť. Vopred ďakujeme za pomoc.
 
♣ Na Božie narodenie bude farská ofera.
 
♣Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať s tým rozdielom, že počet účastníkov v kostole sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna a v lavici so sediacimi bude vždy jedno miesto voľné. Odporúčame   využiť aj možnosti večerných sv. omší v piatok, sobotu a v nedeľu, nakoľko tam nebýva plne obsadená možná kapacita. Okrem toho, naďalej platí dišpenz z účasti na sv. omši a naďalej zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.
 
Štefan Gallik, farár

Kde nás nájdete


Zväčšiť mapu

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.