MODLITBA

Za odvrátenie koronavírusu sa môžeme v spojení s ostatnými kresťanmi sveta modliť slávnostný ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako aj modlitbu čínskych biskupov:


Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme ešte mohli zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.Bože, ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my sme našou pýchou zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a duchu, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty si ten, ktorý hýbe chodom dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Stvoriteľom života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Profile

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla Hriňová
43 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ICLic. Štefan Gallik, farár
Kapláni:
Mgr. Juraj Kiss (od 1.7.2019)
Kontaktné informácie

Aktuálne farské oznamy nájdete aj na webovej stránke http://www.hrinova.fara.sk/farske-oznamy

Hriňová virtuálne očami Lukáša Šlajferčíka:

http://gudmall.sk/pano/index.html

Virtuálna mapa Hriňovej:

http://gudmall.sk/pano/mapa.html

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

FARSKÉ OZNAMY

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

                   Oznamy a úmysly sv. omší od 8. - 14. 11. 2021

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Pondelok

 

8.00

 + rod. Čipčalová a Záchenská                                                                  (Základ - okolie mesta)

Utorok

Sviatok Výročia posviacky lateránskej baziliky

8.00

17.00

 + Fraňo Vilo                               (Základ - mesto)

 + Pavol Moravčík a rodičia z oboch strán

Streda

Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

8.00

17.00

 + Jozef                             (Základ - okolie mesta)

 + Mária Lievajová

Štvrtok

Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa

8.00

17.00

 Za B. pomoc pre mamu a dcéru                                                                        (Základ - mesto)

 + Ján Uhrín a rodičia z oboch strán

Piatok Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

8.00

17.00

 + Jaromír Kašša (1. výr.)   (Základ - okolie mesta)

 + Ján Mrva a rodičia, Helena Mišurová

Sobota

 

17.00

 + Emília Kmeťová (1. výr.)                 (Základ)

Nedeľa

33. nedeľa v Cezročnom období

8.00

9.00

10.00

17.00

  Poďak. za 85 r. a za B. pomoc Anne Michálikovej                                       (očkovaní)

  -                                                           KRIVEC     

 Za farnosť                                                 (OTP)

 Poďakovanie za 30 r. života                  (základ)

♣ O upratovanie kostola prosíme ružu Heleny Jágerskej.

S platnosťou od stredy 3. 11. 2021 až do odvolania vydal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec dekrét (dišpenz) o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa – v rámci platného Covid automatu podľa okresov – nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba) a ich účasť na eucharistickom slávení nie je možná kvôli obmedzenému počtu veriacich na bohoslužbe.

♣ Počet osôb na bohoslužbách od pondelka: očkovaní 100 osôb, OTP 50 osôb, základ 30 osôb

 Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na seminár (naša diecéza má v kňazskom seminári v Nitre v súčasnosti 13 bohoslovcov).

 
Štefan Gallik, farár

Kde nás nájdete


Zväčšiť mapu

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.