Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kňažia

Komenského 268/20
Dolný Kubín
02601
tel.: 0435863073
e-mail.: knazia@kapitula.sk

___________________________________________

DOBROčINNÁ BURZA oblečenia pre deti a dospelých, obuvi hračiek a iných drobností
Burza sa uskutoční v piatok a v sobotu 13. a 14. augusta 2021 od 8:00 do 20:00 hod. v priestoroch hasičskej zbrojnice v Kňažej.


Veci na burzu môžete priniesť do hasičskej zbrojnice o deň skôr, v poobedňajších hodinách (od 14:00 do 20:00 hod.).


Bližšie info na tel. č.: 0908 204 297

Papa Francesco: «Non cedere alla paura dei migranti o si diventa ...

Všetci sme bratia, modlime sa za uzdravenie z pandémií sveta

________________________________________

- pre viac info sleduj facebook ERKO Kňažia, instagram erkari_z_knazej alebo erko stránku www.erko.sk

vzhľadom k pandemickej situácii, činnosť pozastavená

ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM

 

2021.02.02 Enciclica Fratelli tutti - Slovacco

Fratelli tutti je už na internete v slovenskom preklade

Encyklika Svätého Otca Františka Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podpísaná 3. októbra 2020 v Assisi, je už v slovenčine voľne dostupná v elektronickej podobe.

Preklad dokumentu sprístupnila Konferencia biskupov Slovenska na svojej internetovej stránke.

Encyklika Fratelli tutti pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol:  1. Tiene uzavretého sveta, 2. Cudzinec na ceste, 3. Predstavovať si a tvoriť otvorený svet, 4. Srdce otvorené pre celý svet, 5. Najlepšia politika, 6. Dialóg a sociálne priateľstvo, 7. Cesty k novému stretnutiu, 8. Náboženstvá v službe bratstvu vo svete.

Pred záverom, ktorý tvorí Modlitba k Stvoriteľovi a Ekumenická kresťanská modlitba, pápež František cituje jednotlivé body spoločnej výzvy Dokumentu z Abú Zabí. 

Encyklika Fratelli tutti s podnadpisom „O bratstve a sociálnom priateľstve" je v poradí treťou encyklikou pápeža Františka. Prvou je Lumen fidei (2013) o viere, z veľkej časti pripravená ešte Benediktom XVI. Druhou je  Laudato si‘ (2015) o starostlivosti o náš spoločný domov.

-jb-

_____________________________________