Farské oznamy

(kliknite na názov pre stiahnutie)

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kňažia

Komenského 268/20

Dolný Kubín

026  01

tel.: 0435863073

e-mail: knazia@kapitula.sk

Vitajte na stránke farnosti Kňažia!

Stránka je neustále vo výstavbe, preto je možné, že niektoré jej podstránky nebudú správne fungovať. Postupne sa však snažíme všetky informácie dopĺňať, aby ste tu vždy našli to, čo hľadáte. :)

Vypni telku, zapni seba!

 

Milé deti! 

 

Aj ten rok Vás pozývame sa zapojiť do akcie VTZS (Vypni Telku Zapni Seba). Pridajte sa k nám na palubu, aby sme spoločne oslobodili slová. Budeme sa stretávať na fare v Kňažej, a to: 

 

28.5.2018 (Pondelok): 17:00

29.5.2018 (Utorok): 17:00

30.5.2018 (Streda): 17:45 (obliecť sa do kostolíka)

31.5.2018 (Štvrtok): 17:00

1.6.2018 (Piatok): 17:00

2.6.2018 (Sobota): 17:00

3.6.2018 (Nedeľa): 14:00 (vziať si so sebou špekačky)

 

Tešia sa na vás kapitáni.

eRko pozvánky:

 1. Pozývame všetky deti na novoročnú diskotéku "eRkodisco" - na fare v Kňažej 2. 1. 2018 o 14:00. Prineste si so sebou dobrú náladu. :)
 2. Všetky deti tiež pozývame na hru Bingo - na fare v Kňažej 3. 1. 2018 o 10:00.
 3. A pozývame vás aj na trojkráľové stretko - 6. 1. 2018 o 15:00 na fare v Kňažej.

Domáca úloha (zo sv. omše za účasti detí):

Vyrobiť vianočný darček (pekne zabalený a dostatočne veľký), do ktorého vložíme predmety symbolizujúce Ježiša, respektíve jeho spásonosnú činnosť (napr. rozviazaný špagát ako symbol vyslobodenia z otroctva hriechu alebo krabičku od liekov ako symbol uzdravenia z choroby,...).

Darček otvoriť ako posledný zo všetkých darčekov a pri vyberaní jednotlivých predmetov z neho povedať všetkým členom rodiny, prečo sme tam ten predmet dali (čo nám symbolizuje).

Premeniť rozbaľovanie darčekov na modlitbu (napr. "Ježišu, ďakujem Ti, že prichádzaš ako svetlo do tmy môjich dní; že prichádzaš ako ten, ktorý ma vyslobodzuje z otroctva hriechu," atď.) 

a priniesť svoj darček na najbližšiu svätú omšu za účasti detí (môže byť už aj rozbalený...).

VERŠE NA ROZJÍMANIE (ZO SV. OMŠE ZA ÚČASTI MLADÝCH):

TÉMA: Nič nás nedokáže odlúčiť od Božej lásky (RIM 8, 39):

Nebezpečenstvá, s ktorými sa sv. Apoštol Pavol vo svojom živote stretol:

 

"Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách; často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote. A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi.

(2 Kor 11, 23-28)

 

Všetky tieto situácie si Pavol premieta a zoči-voči každej z nich hovorí:

"Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?


Ako je napísané: 

„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,
pokladajú nás za ovce na zabitie."

 

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
"

(Rim 8, 35-39)

 

 

Domáca úloha (zo sv. omše za účasti detí):

Modliť sa každé ráno 3x Zdravas' (môže byť aj v modlitbe Anjel Pána) a tak spolu s Pannou Máriou očakávať príchod Pána Ježiša, ktorý prichádza ako svetlo do tmy našich dní.

Domáca úloha (zo sv. omše za účasti detí):

Nakresliť na papier

 • vrch
 • a dolinku.

Do vrchu napísať, čo je potrebné z Tvojho života odstrániť

a do dolinky, čo by tam bolo treba pridať...

 

A - samozrejme - usilovať sa to naplniť! :)

Koledovanie "Dobrá novina"

Chceš sa pridať ku koledníkom Dobrej noviny? Prijmi pozvanie na "Vysielaciu pobožnosť Dobrej noviny" - dňa 9. 12. (sobota) v Dolnom Kubíne - na Brezovci. Po sv. omši budú prebiehať tvorivé dielne v ZŠ P. Škrabáka. Je potrebné priniesť si so sebou desiatu, vodu, prezúvky a obetný dar - nejakú trvanlivú potravinu. :) Zraz je o 9:30 na zastávke MHD - Spišiak. Info: 0918 922 155.

Domáca úloha (zo sv. omše za účasti detí):

Na kúsok papiera napísať svoje adventné predsavzatie a položiť naň budík s nastaveným časom budenia na 7:00, resp. 19:00, aby nám pripomínal naše predsavzatie každé ráno a každý večer a pousilovať sa ho počas celého adventu plniť.

Verše na rozjímanie (zo sv. omše za účasti mladých):

Téma: Božia láska je rozliata v našich srdciach (Rim 5, 5):

"A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali."

Rim 5, 1-5

 

"Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom."

Ez 36, 28

Verše na rozjímanie (zo sv. omše za účasti mladých):

Téma: Bohom milovaní (Rim 1, 7)

Božia láska ako láska manželská:

"Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie."

(Pies 8, 6)

 

Fázy a životné premeny manželskej lásky:

 1. očarenie prvotnou zamilovanosťou:

" Spomínam si na milotu tvojej mladosti
na lásku tvojich zásnub,

keď si ma nasledoval na pustatine,
v nezasiatej krajine."

(Jer 2, 2)

 

 1. plnosť radosti v deň svadby:

"Ako si vezme mladík pannu,
tak si ťa vezme tvoj staviteľ,
a ako sa teší ženích neveste,
tešiť sa bude tvoj Boh."

(Iz 62, 5)

 

 1. dráma rozchodu:

"Žalujte si matku, žalujte,

lebo nie je mojou manželkou
a ja nie som jej manželom.

Nech si odstráni z tváre znaky smilstva
a spomedzi pŕs znaky cudzoložstva!

Ináč ju vyzlečiem do naha
a predstavím ju sťa v deň jej narodenia,
urobím ju takou ako púšť,
takou, aká je suchá zem, ju spravím
a usmrtím ju smädom."

(Oz 2, 4 a n.)

 

 1. obnovenie starého puta v plnosti nádeje:

"Preto ju ja vyvábim,
zavediem ju na púšť
a prehovorím k jej srdcu."

(Oz 2, 16)

 

"Na krátku chvíľu som ťa opustil
a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem."

(Iz 54, 7)

 

Boh je Bohom žiarlivým:

"Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!

Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh."

(Ex 20, 5)

 

"Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh."

(Dt 4, 24)

 

"A vystrel čosi ako ruku a uchopil ma za šticu hlavy,

nato ma duch zdvihol medzi nebo a zem a zaviedol ma v Božích videniach do Jeruzalema, ku vchodu vnútornej brány, ktorá hľadí na sever, kde bola postavená socha žiarlivosti, (ktorá vzbudzuje žiarlivosť).

A hľa, bola tam sláva Izraelovho Boha, podobne ako som videl v údolí.

I riekol mi: „Syn človeka, zdvihniže si oči smerom na sever!"

Zdvihol som oči smerom na sever a hľa, severne od oltárnej brány, vo vchode bola spomenutá socha žiarlivosti."

(Ez 8, 3-5)

 

Modly - hrozní rivali Boha, falošní milenci:

Bo ich mať smilnila,
ich rodička sa dopúšťala nehanebnosti;

veď vravela:

»Pôjdem za svojimi milencami,
ktorí mi dávajú chlieb a vodu,
vlnu, plátno, olej, nápoje.«

Hľa, preto tvoju cestu tŕním ohradím
a múrom ju zahatím,
že si nenájde chodníčky."

(Oz 2, 7 a n.)

 

"Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia,
že sa vzdialili odo mňa,
išli za márnosťou a márnymi sa stali?"

(Jer 2, 5)

 

Jeruzalem, žena neverná. – 1Pán prehovoril ku mne takto: 2„Syn človeka, oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti 316,3a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve, Jeruzalemu: Tvoj pôvod a tvoj rod je z kanaánskej krajiny; otcom ti je Amorejčan, matkou Hetejka. 44 n.A tvoje narodenie? V deň, keď si sa narodila, neprerezali ti pupočnú šnúru; na očistenie ťa neumyli vodou, neposolili ťa soľou a nepovili povojníkom. 5Oko sa nad tebou nezľutovalo, žeby ti bolo urobilo jedinkú z týchto vecí, ale preto, že si sa hnusila, v deň tvojho narodenia ťa vyhodili na šíre pole. 6Vtedy som prešiel popri tebe, videl som ťa váľať sa vo vlastnej krvi i riekol som ti, zakrvavenej: Ostaň žiť! Áno, riekol som ti, zakrvavenej: Ostaň žiť! 716,7Zveľaďuj sa! Urobil som ťa podobnou výhonku na poli, preto si rástla, zveľaďovala si sa, dospela si do veku zrelosti, vyvinuli sa ti prsia, narástli ti vlásky, bola si však nahá a holá.88Prešiel som popri tebe a hľa, bola si práve v čase lásky. Vtedy som rozostrel na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju hanbu. Prisahal som ti, uzavrel som s tebou zmluvu – hovorí Pán, Jahve – a stala si sa mojou. 99-14Potom som ťa obmyl vodou, splákol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa olejom. 10Obliekol som ťa do pestrej látky, obul som ťa do tulenej kože, odial som ťa damaskom a zaokryl hodvábom. 11Ozdobil som ťa skvostmi, dal som ti na ruky náramnice a na hrdlo reťaz. 12Dal som ti obrúčku na nos, náušnice na uši a na hlavu nádhernú korunu. 13Bola si ozdobená zlatom a striebrom, tvoj odev bol z damasku, hodvábu a pestrej látky; jedla si jemnú múku, med a olej, stala si sa nadmieru peknou a bola si schopná na kráľovstvo. 14Pre tvoju krásu rozniesol sa medzi národmi tvoj chýr, veď si bola dokonalá v mojej ozdobe, ktorú som na teba vynaložil, hovorí Pán, Jahve.

1515 n.Ale spoliehala si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr, svojou smilnosťou si zasypávala každého, kto šiel okolo, (oddala sa mu). 1616-19I vzala si zo svojich šiat a urobila si si strakaté výšiny, na ktorých si smilnila, (ako nebolo, ani nebude). 17Potom si vzala svoje ozdobné predmety z môjho zlata a môjho striebra, ktoré som ti dal, urobila si si mužské obrazy a smilnila si s nimi. 18Vzala si svoje pestré rúcho a zaodela si ich; môj olej a môj tymian si kládla pred ne. 19I môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku, olej a med, ktorými som ťa kŕmil, kládla si pred ne ako ľúbeznú vôňu – hovorí Pán, Jahve.

2020 n.I vzala si svojich synov a svoje dcéry, ktorých si mne zrodila, a obetovala si ich im za pokrm. Azda ti bolo málo smilstva, 21že si mojich synov obetovala a dala si ich im, keď si ich nechala prechádzať? 22Pri všetkých svojich ohavnostiach a smilstvách nespomenula si si na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá a váľala si sa vo vlastnej krvi. 23A po všetkej svojej zlobe (– beda, beda ti, hovorí Pán, Jahve –) 24postavila si si kopce a urobila si si výšinu na každej ulici. 25Na rohu každej ulice si si postavila výšinu a zohavila si svoju krásu, núkala si sa každému, kto šiel okolo, a hromadila si svoje smilstvo.

26Smilnila si so synmi Egypta, svojimi telnatými susedmi, kopila si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. 27Vtedy som si veru vystrel proti tebe ruku, obstrihal som ti práva a vydal som ťa chúťkam filištínskych dcér, ktoré ťa nenávideli a ktoré sa hanbia za tvoje podlé cestičky. 28A smilnila si aj so synmi Asýrov, pretože si bola nenásytná; smilnila si s nimi, no ani tak si sa nenasýtila. 29Hromadila si svoje smilstvo s kupeckou krajinou Chaldejcov, ale ani tým si sa nenasýtila. 3030-34Ako ti len bujnelo srdce – hovorí Pán, Jahve –, keď si robila toto všetko, skutky smilnej, nehanebnej ženy;31keď si stavala na rohu každej cesty kopce a na každej ulici výšinu. A nebola si ako smilnica, žeby si bola zhrabovala mzdy, 32ale ako cudzoložná žena, ktorá si miesto manžela berie cudzích. 33Každej neviestke dávajú mzdu, ty však si dávala svoje dary všetkým svojim milencom, vo svojej bujnosti si ich obdarúvala, aby prichádzali k tebe zo všetkých strán. 34Pre tvoju bujnosť to bolo u teba opačne ako u žien; po tebe nepachtili, a keďže si ty dávala mzdu, nedávali mzdu tebe, stala si sa opakom.

35Preto, neviestka, čuj slovo Pánovo! 3636Toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si rozsýpala svoj kov a vo svojej bujnosti si odhaľovala svoju hanbu svojim milencom a pre všetky tvoje ohavné modly a krv tvojich synov, ktorých si im dala, 37preto určite zhromaždím všetkých tvojich milencov, s ktorými si sa zapodievala, a všetkých, ktorých si milovala, i so všetkými, čo si nenávidela; zhromaždím ich proti tebe dookola a odhalím im tvoju nahotu, takže uvidia všetku tvoju hanbu. 3838I budem ťa súdiť, ako sa súdia cudzoložnice a tie, čo prelievajú krv, a urobím z teba krv hnevu a žiarlivosti. 39Vydám ťa do ich ruky, zrúcajú tvoj pahorok a zváľajú tvoje výšiny, zvlečú z teba šaty, zoberú ti ozdobné predmety a nechajú ťa holú a nahú. 4040Privedú proti tebe zástup, ukameňujú ťa a zotnú svojimi mečmi. 41Domy ti vypália ohňom a zavedú proti tebe súd pred očami mnohých žien. Postarám sa teda, že nebudeš neviestkou, ani dary viac dávať nebudeš. 42Tak utíšim na tebe svoj hnev; potom odstúpi od teba moja žiarlivosť, upokojím sa a nebudem sa viac hnevať. 43Preto, že si nepamätala na dni svojej mladosti a všetkým týmto si ma popudzovala, preto – uvidíš –, aj ja ti zvrátim na hlavu tvoje cestičky, hovorí Pán, Jahve. Či si nepáchala zločiny pri všetkých svojich ohavnostiach?

44Pozri, každý, kto hovorí v porekadlách bude sa ti posmievať a povie: »Aká matka, taká dcéra.« 4545-59Si dcérou svojej matky, ktorá si odstrčila muža i synov a si sestrou svojich sestier, ktoré si odstrčili mužov i synov. Vaša mať je Hetejka a váš otec Amorejčan. 46Tvoja staršia sestra, ktorá ti býva po ľavici, je Samária a jej dcéry; tvoja mladšia sestra, ktorá ti býva po pravici, je Sodoma a jej dcéry. 47Ale po ich cestách si nechodila ani si nechodila podľa ich ohavností, to bolo málo. Ty si sa na rozličných svojich cestách stala horšou než ony. 48Ako žijem – hovorí Pán, Jahve –, tvoja sestra Sodoma a jej dcéry nerobili to, čo si vystrájala ty a tvoje dcéry. 49Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy: Pýcha a presýtenosť chlebom. Aj ona, aj jej dcéry boli v bezstarostnej spokojnosti, ale nepodali ruku bedárovi a žobrákovi, 50ba vyvyšovali sa a páchali predo mnou ohavnosť, preto som ich odstránil, keď som to videl.

51A Samária nespáchala ani polovicu tvojich hriechov, prevýšila si ju svojimi ohavnosťami, takže si rozličnými ošklivosťami, ktoré si popáchala, ospravedlnila svoju sestru. 52Preto nes aj ty svoju hanbu, ktorú si prisúdila svojim sestrám. Pre tvoje hriechy, v ktorých si bola ohavnejšia než ony, sú spravodlivejšie ako ty. Nuž hanbi sa aj ty a nes svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry. 53Obrátim ich osud; osud Sodomy a jej dcér aj osud Samárie a jej dcér; aj tvoj osud obrátim uprostred nich, 54aby si niesla svoju potupu a hanbila sa za všetko, čo si popáchala, keď si ich potešovala. 55Tvoje sestry: Sodoma a jej dcéry sa vrátia k svojmu dávnemu stavu; i Samária a jej dcéry sa vrátia k svojmu dávnemu stavu, aj ty a tvoje dcéry vrátite sa k svojmu dávnemu stavu. 56Tvoja sestra Sodoma nemala v tvojich ústach dobrý chýr v dňoch tvojej pýchy, 57kým nebola odhalená tvoja nahota – ako je tomu dnes – na hanbu pred dcérami Aramu a všetkých, čo sú okolo teba; pred dcérami Filištíncov, ktoré sa ti vysmievajú zôkol-vôkol. 58Svoje zločiny a svoje ohavnosti ponesieš sama," hovorí Pán, Jahve.

5959-63Lebo toto hovorí Pán, Jahve: „Keď aj urobím s tebou, ako si robila ty, keď si opovrhla prísahou a zrušila zmluvu: 60potom sa rozpamätám na svoju zmluvu s tebou v dňoch tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu. 61Vtedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď dostaneš svoje sestry, ktoré sú staršie od teba, i tie, čo sú od teba mladšie. Dám ti ich za dcéry, no nie pre tvoju zmluvu. 62Veď ja chcem s tebou uzavrieť svoju zmluvu, i budeš vedieť, že ja som Pán, 63aby si sa spamätala a hanbila, aby si od hanby neotvorila viac ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala," hovorí Pán, Jahve.

(Ez 16)

 

Úžas žalmistu, ktorý sa zoči-voči Božej láske pýta sám seba (no v podstate adresuje svoju otázku priamo Bohu):

"Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?"

(Ž 8, 5)

Verše na rozjímanie (zo sv. omše za účasti mladých):

Téma: Bohom milovaní (Rim 1, 7)

Božia otcovská láska:

"Keď bol Izrael mladý, miloval som ho
a z Egypta som povolal svojho syna.

A ja som vodil Efraima,
vzal som si ich na ramená,
no nezbadali, že ich opatrujem.

Povrazmi ľudskosti som ich tiahol,
lanami lásky;
bol som, ako kto dvíha
jarmo ponad ich líca,
a skláňal som sa k nemu chovať ho."

(porov. Oz 11, 1-4)

 

Dráma, ktorú prežíva Boh vo vzťahu k nám:

"Môj ľud je naklonený odpadnúť odo mňa."

(Oz 11, 7)

Čo má v tejto situácii Boh urobiť?

 • Opustiť nás?
 • Zničiť nás?

 

"Ako ťa vydám?

Srdce sa vo mne obracia,
budí sa moje zľutovanie.

Veď som ja Boh, a nie človek,
Svätý uprostred teba."

(porov. Oz 11, 8-9)

"Či mi je Efraim drahým synom?
Či je rozkošným dieťaťom?

Veď kedykoľvek mu hrozím,
znovu si musím naň spomenúť
a trasie sa mi preň vnútro,
musím sa nad ním zmilovať.

(Jer 31, 20)

 

Božia otcovská výchova:

"Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?"

(Hebr 12, 7)

"Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
a šľahá každého, koho prijíma za syna."

(Hebr 12, 6)

 

Boh ako naša opora, útočisko, osloboditeľ:

"Milujem ťa, Pane, moja sila;
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca."

(Ž 18, 2-3)

 

Božia materská láska:

"Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?

I keby ona zabudla,
ja nezabudnem na teba."

(Iz 49, 15)

"Ako keď niekoho teší matka,
tak vás budem ja tešiť."

(Iz 66, 13)

Verše na rozjímanie (zo sv. omše za účasti mladých):

Úvod

 • sme Bohom milovaní (Rim 1, 7) 
 • Božia láska je rozliata v našich srdciach (Rim 5, 5)
 • nič nás nedokáže odlúčiť od Božej lásky (Rim 8, 39) 

Sväté omše za účasti mladých

Sväté omše za účasti mladých budú bývať v piatky v Kňažej.

Sväté omše za účasti detí

Aj v novom školskom roku budú v našej farnosti slúžené sv. omše za účasti detí:

 • v utorok v Medzibrodí,
 • v stredu v Kňažej
 • a vo štvrtok v Bzinách.

Pozývame všetkých rodičov a deti!