Aktuality

Domáca úloha

Napísať alebo nakresliť čoho sme sa zriekli, čo naviac sme spravili. Napr. zriekol/a som sa TV, dnes som sa podelil/a so spolužiačkou/spolužiakom s desiatou, pomohol/pomhla som mamine umyť, utrieť riad, hral/a som sa so súrodencami, v nedeľu som prestrel/a stôl na obed, pomodlil/a som sa, išiel/išla na sv. omšu...

Kontakt

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Kňažia

Komenského 268/20
Dolný Kubín
02601
tel.: 0435863073
e-mail.: knazia@kapitula.sk

Diecézna škola viery

 

Vo štvrtok 16.05.2019 pokračuje Diecézna škola viery vo farskom kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej . Začneme svätou omšou o 18:00 hod. a po nej bude prednáška s diskusiou.