Profil farnosti

Návrat na úplnu stránku

farnosť Mútne

farnosť Mútne
21 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Marcel Macala
Kapláni:
Správca stránok
Martin Majda
Webové sídla
E-mailové adresy
Adresa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mútne
Mútne č. 186
Mútne
2963.0
Telefón
Pevna linka: 0435597214
Komentáre
Autogenerovane, doplnene