Profil farnosti

farnosť Mútne
23 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Marcel Macala
Kapláni:
Kontaktné informácie