Profil farnosti

farnosť Oravská Lesná
14 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Peter Dobrovič
Kapláni:
Kontaktné informácie