- Rozpis lektorských služieb za obdobie od 11. febrára 2024 do 29. júna 2024 nájdete tu ...

                                        

             číslo účtu - IBAN: SK 86 7500 0000 0040 3025 5766                                      

                    Fotky z konsekrácie kostola a nového oltára ......

 - Aktuálne oznamy na stiahnutie a tlač ....