- Rozpis lektorských služieb za obdobie od 21. mája 2023 do 1. októbra 2023 nájdete tu ...

                                        

             číslo účtu - IBAN: SK 86 7500 0000 0040 3025 5766                                      

                    Fotky z konsekrácie kostola a nového oltára ......

 - Aktuálne oznamy na stiahnutie a tlač ....