Profil farnosti

farnosť Sklabiná
4 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Jaroslav Kadlec
Kapláni:
Kontaktné informácie