SKÚŠOBNÁ !!!!!

FARSKÉ OZNAMY a rozpis liturgických slávení

vo farnosti svätého Mikuláša v SKLABINEJ

od 29. júla do 5. augusta 2018


 Deň    Liturgické slávenie   Miesto     Hodina    Úmysel svätej omše  
Ne SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Obeckov 8:00  + rodina Kušíková a Vargová
Nová Ves 9:30  + Marta a Štefan Rácoví
Sklabiná 11:00  Za farníkov
Po Blahoslavenej Zdenky Schelingovej
panny a mučenice
Obeckov -  
Nová Ves -  
Sklabiná 18:00  Za Božiu pomoc a zdravie pre Marty
Ut Spomienka svätého Ignáca z Loyoly, kňaza Obeckov -  
Nová Ves -  
Sklabiná -  
St Spomienka sv. Alfonzy Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi Obeckov -  
Nová Ves 18:00  Na úmysel
Sklabiná -  
Št   Obeckov -  
Nová Ves -  
Sklabiná 18:00  Za Božiu pomoc a zdravie pre Vladimíra
Pi   Obeckov -  
Nová Ves -  
Sklabiná 18:00  Za členov Bratstva Božského Srdca
So Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza Obeckov    
Sklabiná 7:30  Fatimský ruženec
Sklabiná 8:00  Na úmysel
Ne OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Obeckov 8:00  + Ján a Anna Sedmákoví, dcéra Mária a rodičia z oboch strán
Nová Ves 9:30  Za Božiu pomoc a zdravie pre Milku (70. r.)
Sklabiná 11:00  Za farníkov

- Adorácia bude tento týždeň v utorok v Obeckove od 17.00, v stredu v kostole v Novej Vsi od 17.00 hod. a v Sklabinej v piatok od 17.00.
- 2. augusta možno získať za zvyčajných podmienok vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly". Je potrebná nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha a modlitba na úmysel Sv. Otca.
- V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. Chorých navštívim v piatok: od 8.00 Obeckov, od 9.00 Novú Ves, od 10.00 Sklabinú.
Sklabiná
- V pondelok o 19.00 bude vo farskom kostole v Sklabinej modlitbové stretnutie matiek.
- V utorok o 19.00 bude vo farskom kostole v Sklabinej modlitbové stretnutie otcov.
- V sobotu je Fatimská sobota. Sv. ruženec sa budeme modliť o 7.30 a potom bude sv. omša.
- Na prvú nedeľu v mesiaci bude po sv. omši prvonedeľná pobožnosť.
- Na budúcu nedeľu o 14.30 bude vo farskom kostole v Sklabinej ružencové večeradlo.
- Na budúcu nedeľu je ružencová ofera. - Ďakujem za upratovanie kostola členom spoločenstva p. Anny Ďuricovej a tento týždeň nám poslúžia zo spoločenstva p. Veroniky Kušniarovej.
- Za upratovanie kostolov, výzdobu a milodary úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

                                                                                                                         Mgr. Jaroslav Kadlec správca farnosti