« Späť

Duchovná obnova pre mužov

Duchovná obnova pre mužov s hosťom dp Jozefom Žvandom Sklabiná 09.-10.06.2017

Duchovná obnova pre mužov

s hosťom dp. Jozefom Žvandom

Sklabiná 09.-10.06.2017

                                                                                                          „...lebo keď som slabý, vtedy som silný“ (2Kor 12,10).

 

Od muža sa očakáva úspech, bohatstvo, sláva, vplyv a moc.

Mnohí muži toto dosiahli, a predsa nie sú šťastní.

Má v živote mužov miesto aj neúspech, bezmocnosť a slabosť?

Kedy je muž naozaj mužom, keď je silný či keď je slabý?

 

Témy úvah:

1. Ježiš nie syn Adamov, ale syn Abraháma a Dávida (Porov. Mt. 1, 1n.)

2. Milovať budeš všetkých svojich synov rovnakou láskou! (Gn 37, 1n.)

3. Si skutočne slobodný, keď dovolíš synovi vzlietnuť na vlastné krídla! (Lk 15, 11-32)

 

Program:

Piatok 9.6     18:00 svätá omša (s úvodom do duchovnej obnovy)

                       19:00 1. téma

Sobota 10.6. 17:00 2. téma 

                       18:00 3. téma a záverečná adorácia

Ďalej