Profil farnosti

farnosť Spišská Nová Ves
71 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
PaedDr. ThLic. Anton Mišek
Kapláni:
Kontaktné informácie