Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň.
Zobrazujem oznamy dekanátnej farnosti.

Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta.

Pridať oznamy pre farnosť Spišská Nová Ves

Oznamy pre farnosť Spišská Nová Ves

13.08. - 18.08. 2018 33. Týždeň

  • Sv. omše: Cez týždeň: FK o 6,45 a 18,30; MK o 6,00 a 16,30; Na sídlisku Mier v Ut o 17,00. V Nemocnici v So o 16,00 s nedeľnou platnosťou.
  • V Nedeľu: Vo FK 8,00; 9,15; 10,30 a 18,30. MK 6,00; 7,30 a 9,00. Mier 8,00 a 10,30. V DD 9,15
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme cez týždeň (okrem Str) vo Fk pri sv. omšiach o 6,45 a 18,30. V Str spovedná služba dopoludnia nebude.
  • V Po pri sv. omši vo Fk o 18,30 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Kto je vážne chorý a chce prijať túto sviatosť, ak mu zdravotný stav nebráni, nech prijme aj sviatosť zmierenia - spovedať chorých budeme pred sv. omšou od 17,00 do 18,30. Len vysoký vek nie je dôvodom k prijatiu sviatosti pomazania chorých
  • V Str je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Je to zároveň aj slávnosť titulu nášho farského kostola. Sv. omše budú takto: vo Fk o 6,45 a 12,00. Večer o 18,30 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať vsdp. Peter Majcher, kancelár biskupského úradu. Pri tejto sv. omši bude požehnanie kvetov a bylín. Nezabudnite si ich doniesť. Sv. omše v Mk: o 6,00 a 16,30. Na sídlisku Mier o 17,00 a v DD o 9,15. Eucharistická poklona v stredu nebude
  • V So vo Fk o 10,00 bude slávnosť večných sľubov sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa.
  • Počas celého augusta sa Spišská diecéza v rámci celoslovenskej štafety modtlitieb za život, osobitným spôsobom modlí za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Na tento úmysel budeme v našej farnosti sláviť sv. omšu v So večer o 18,30 vo Fk
  • V So 1. septembra 2018 sa v Košiciach uskutoční slávnosť blahorečenia mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej. Sv. omšu o 10,00 na štadióne Lokomotívy Košice bude celebrovať pápežský legát kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Naša farnosť má zaregistrované dva autobusy. Preto prosíme všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto slávnosti, nech sa zapíšu na tlačivá v sákristiách kostolov a na Mieri. Na túto slávnosť pozývame najmä naších mladých farníkov. Cena dopravy je 5,- €. Podrobnejšie informácie a program zverejníme dodatočne.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať: 1. Maroš BALANEAN a Katarína PUCHOMÍRSKA. Ohlasujú sa 1x 2. Dušan KOŠČO a Júlia JANIGLOŠOVÁ. Ohlasujú sa 1x 3. Ján TUREK a Tamara STANISLAVOVÁ. Ohlasujú sa 2x 4. Vladimír KREMPASKÝ a Viktória NOGOVÁ. Ohlasujú sa 2x 5. Ľuboš ŠAJNA a Viktória PETRÁŠKOVÁ. Ohlasujú sa 2x 6. Miroslav LORINC a Katarína JAŠŠOVÁ. Ohlasujú sa 2x 7. Ivan MIREK a Marcela VANSAČOVÁ. Ohlasujú sa 3x 8. Martin BRUTOVSKÝ a Veronika BENČOVÁ. Ohlasujú sa 3x Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade
  • obetované na kostol a pre potreby farnosti od 4.8.2018 do 12.8.2018. - zo sobáša bohuznámych 50,- € - zo sobáša Hančák - Marciová 50,- € - z pohrebu † Valent 30,- € - z krstu bohuznáma rodina 50,- € - z krstu bohuznáma rodina 20,- € Štedrým darcom ďakujeme. Pán Boh zaplať!