Jasličková pobožnosť 25.12.2017

Sviatok sv. Štefana 2016 - Spišskovlašský spevácky zbor

 

Klikni na obrázok

Požehnanie nového bohostánku a mozaikových obrazov - 4.12.2016

Klikni tiež na tento odkaz:  https://www.facebook.com/jan.duda.357/posts/1614874758530037?pnref=story

2014 - Októbrová aktivita detí

Oprava kostola

"Stravuje ma horlivosť za tvoj dom!" (Ž 69, 10)

Zopár fotiek z opravy fasády na našom kostole v Kolinovciach   

Pán Boh zaplať všetkým zaangažovaným.