Ruženové bratstvo

Ružencové bratstvo vo farnosti

    Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, ktorí prostredníctvom modlitby posvätného ruženca uctievajú  Preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov. Riadni členovia Ružencového bratstva sú začlenení  do dominikánskej rodiny.

Cieľom Ružencového bratstva je spása duší, neustály pokrok členov bratstva na ceste ku kresťanskej dokonalosti a šírenie mariánskej úcty.

 

Výsady člena Ružencového bratstva

Osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie, spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, svätých omšiach a plodoch apoštolátu členov dominikánskej rehole.

 

 

Členovia  Ružencového bratstva môžu získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:

  • Deň vstupu do RB,                                                                                                                                                                                                                                                     
  • Veľká noc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • Obetovanie Pána (2. februára),                                                                                                                                                   
  • Zvestovanie Pána (25. marca),                                                                                                                          
  • Nanebovzatie Panny Márie (15. augusta),                                                                                                                               
  • Ružencovej Panny Márie (7. októbra),
  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. decembra),
  • Narodenie Pána (25. decembra),

na základe dekrétu Posvätnej Penitenciárie  z 11. januára 1969.

 

Ružencové  bratstvo sa skladá z členov:

Živého ruženca                 Svätého ruženca                 Večného ruženca.

 

    Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov a ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva RB a vyberie si jednu z foriem modlitby posvätného ruženca. Stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca.

    V našej farnosti  máme 5 členov Svätého ruženca, 2 členov Večného ruženca a 400 členov Živého ruženca, ktorí  tvoria dvadsať  tzv. ruží. Horliteľ každej ruže zodpovedá za rozdeľovanie a výmenu jednotlivých tajomstiev.

Za horliteľku Ružencového bratstva bola v novembri  2013 opäť zvolená p. Solčaniová A., ktorá vedie celú agendu RB v našej farnosti.

Horliteľkami jednotlivých ruží sú: p. Ondášová A., p. Kicková A., p. Sokolská J., p. Vaľko M., p. Dluhá M., p. Solčaniová A., p. Olejníková M., p. Biroščáková M., p.  Greňová M., p. Zahurancová A., p. Hroncová M.,  p. Tondra J., p.  Šramková J., p.Čirčová Ľ., p. Nováková Z., p. Kleščová T., p. Leščaniová M., p. Šucová K., p. Tatranská M.

Jednotlivé ruže sa schádzajú k modlitbe svätého ruženca každý mesiac na prvý piatok pred večernou svätou omšou.                                                                                                                                                Mgr. Šofranková H.