Blogy

« Späť

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a požehnanie Veľkonočného jedla

.

Milí veriaci.

V našom kostole pri vstupe na stolíku je rozpis spovedania počas nasledujúceho týždňa. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v čase od 9,00 do 12,00 a popoludní v čase od 15,00 do 18,00. Avšak aby sa v kostole nezhromaždilo veľa ľudí, je potrebné si z rozpisu v kostole zobrať údaj o dni a čase a v daný termín sa dostaviť na sviatosť zmierenia. 

Lístoček s časom sviatosti zmierenia si môžete vyzdvihnúť počas dnešného dňa, keďže je možnosť navštíviť Boží hrob v čase od 9,00 do 19,00 (viď oznamy), alebo zajtra (v nedeľu) po požehnaní Veľkonočného jedla, alebo počas týždňa v čase spovedania. Hneď po svätej spovedi sa bude rozdávať sväté prijímanie.

 

Na Veľkonočnú nedeľu o 8,15 ráno bude na kostolnom dvore požehnanie Veľkonočného jedla.  

 

Prajem Vám všetkým požehnané Veľkonočné sviatky. 

 

Ďalej