Článok

 

 

Modlitba sv. Františka o pokoj
 

 

 

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie,

kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, co pochybujú;

nádej tým, co si zúfajú; svetlo tým, co tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. 

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,

než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali;

skôr milovať iných, než aby mňa milovali. 


Pretože len keď dávame – nadobúdame;

len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;

len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. 
Amen.