Profil farnosti

farnosť Važec
13 zaregistrovaných užívateľov
5 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Marek Uličný
Kapláni:
Mgr. Cyril Hamrák
Kontaktné informácie