Profil farnosti

farnosť Žakovce
1 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Dr.h.c. Mgr. Ing. Marián Kuffa
Kapláni:
Kontaktné informácie