« Späť

Zapojte sa do petície: Hromadné pripomienky k Celoštátnej stratégii ľudských ochrane a podpory ľudských práv

Drahí priatelia,

dávame do pozornosti možnosť podporiť zásadné pripomienky Fóra života o.z. k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Ak sa s nimi stotožňujete, budeme radi, ak ich podporíte svojím podpisom.

Pre vysvetlenie: Každá organizácia dáva pripomienky sama za seba, aby bol tlak na kompetentných väčší, preto je dôležité podporiť pripomienky každej jednej organizácie do 19.6.2014.

Pripomienky za FŽ:
www.peticia.sk/pripomienka-ludske-prava/index.php

Ďalšie:

www.vyveska.sk/podporte-hromadne-pripomienky-k-strategii-ochrany-a-podpory-ludskych-prav.html

Ďakujeme a prosíme o čo najväčšie rozšírenie medzi známymi.

Marcela Dobešová

Fórum života
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
www.forumzivota.sk