Blogy

« Späť

Adorácia rodín za rodiny v Púchove

Adorácia rodín za rodiny v Púchove

Milí priatelia,

Ako môžete nájsť na https://www.adoraciarodin.sk/ alebo vypočuť upútavky  aj v rádiu Lumen, bude v našom kostole v Púchove dňa 1.7.2019 od rána 7. hod do večera 20. hod prebiehať adorácia rodín za rodiny, ktorá prebieha po celom Slovensku počas celého roka. Pozývame Vás pripojiť sa k nám. Na každú hodinu poklony by sme potrebovali minimálne jednu zodpovednú osobu zastupujúcu jednu rodinu. V čase večernej sv. omše bude adorácia prerušená. K adorácii sú nachystané modlitby na úvod a záver i konkrétne úmysly, že ktoré sa budeme po celý deň modliť.

Stav pokrytia jednotlivých hodín  je nasledovný:

7.00

 rodina Gajdošová

8.00

Miriam Pagáčová

9.00

Mária Hupková

10.00

Mária Capáková

11.00

Mária Juskuvová

12.00

rod. Špačková

13.00

Mária Zigová

14.00

Marta Červená

15.00

rod. Dutková

16.00

rod. Šedivá

17.00

rod. Bašová

18.00

Ján Paliesek

19.00

Nelka Jureňová

 

Zároveň tu budú pridávané konkrétne úmysly, za ktoré sa počas poklony budeme modliť, Pre tento účel je k dispozícii v kostole vzadu za lavicami umiestnená krabička, kde môžete vložiť svoje osobné prosby, za ktoré sa budeme modliť každú hodinu tohto dňa. Krabička bude na tomto mieste do 16. júna, kedy za zosumarizujú všetky prosby:

 

-za zdravie, požehnanie a vedenie Duchom svätým pri štúdiu pre Alexandru

za zdravie, porozumenie v manželstve, obrátenie  a dar viery pre dcérinu rodinu a vnuka

za zdravie, Božie požehnanie pre celú rodinu a za psychické zdravie pre Máriu

Prosím vás o duchovnú podporu modlitbou za manželský pár s dvoma malými deťmi, ktorý je v rozvodovom konaní, ale ešte stále hľadajú spôsob ako obnoviť rodinné spolužitie. 

Zároveň všetkých prosím o modlitby za novovznikajúcu aktivitu spolupráce štátu s mimovládnymi kresťanskými prorodinnými organizáciami, ktoré sa venujú manželom v kríze, v snahe redukovať rozvody

-Pane Bože, prosíme Ťa o psychickú pohodu pre sestru Magdu

- Pane, prosíme Ťa o pomoc pri získaní práce pre brata Norberta

- Prosíme Ťa, Bože o požehnanie pre Samka a manžela Martina

- Chceme Ťa, Pane, prosiť o duševné, telesné zdravie a pokoj pre sestru Máriu

- Prosíme o posilu v zdravotných problémoch otca, mamy i dcéry Jurčákových

= Pane, obráť členov našej rodiny a zachráň dušu nášho zomierajúceho starého otca, 

- Pane Ježišu, zjednoť, osloboď, veď a požehnanaj celé naše rodiny

- za rodinu dcéry Márie, syna Petra a deti syna Pavla, ktorý nás predišiel do večnosti. Za ich oslobodenie od Zlého ducha a obrátenie

-Za Božiu pomoc a požehnanie bohuznámej rodine

-Za obrátenie syna Petra a vnuka Lukáša

Za pokoj a zdravie

-Za trpezlivosť, vytrvalosť a odvahu v našom manželstve

-Za naše dieťa

-Za zdravie našej rodiny

-Za obrátenie rodičov

Veľmi prosím za moju rodinu, deti a vnúčatá a ich  navrátenie k Pánu Bohu

-Za deti, vnúčatá a najmä za návrat syna Martina k Bohu a duchovnému životu

Za Miloša a Katku, Matúša a Danielu

Za zdravie a šťastie pre rodinu Mazúrovú

Prosím o modlitby za zdravie pre seba i moju rodinu, tiež aby sa modlili a chodili do kostola

Prosím nášho Pána o uzdravenie mojich vzťahov s dcérou, manželom, rodičmi a svokrom

Prosím o obrátenie svokra a uja

Prosím o požehnanie Rada a Tomáša

Pane Bože, prosím Ťa za nášho vnuka Janka. Uzdrav jeho dušu i telo, aby mohol pracovať. Duchu svätý, osvieť mu myseľ.

Prosím za moje zdravie, za deti a vnuka, za silu, milosť a Božie požehnanie

Prosím o modlitbu za zaťa, vyliečenie od alkoholu

Prosím o milosť Božieho milosrdenstva pre moju rodinu, živú a pevnú vieru

Prosím za moju rodinu a rodiny detí

Bože, prosím o pomoc pre deti a vnúčatá, za upevnenie a zachovanie viery v dnešnom svete

Prosím za ľudí, za ktorých sa nikto nemodlí, aj za tých čo zomierajú, sú ťažko chorí i za prestárlych kňazov

za Mariana a Veroniku

za rodinu dcéry Márie, syna Petra a zomrelého syna Pavla

Prosim za zdravie, Božiu pomoc pre syna Jozefa s rodinou a tiež dcéru Janku s rodinou

prosím za chorých v rodine,aj za seba. Za pokoj a nenarodené deti, nech sa Pán zmiluje nad ich rodičmi

za pokoj, lásku a porozumenie v manželstve a dar viery a obrátenie pre syna Jarka s rodinou

za dar viery a obrátenie dcéry Anny a jej rodiny i dcéry Evky s rodinou

za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre moje deti a vnúčatá, pravnúča, zaťov a nevestu, za ich obrátenie

prosím za kňazov, aby mali pevnú vieru, aby boli dobrými vodcami svojim ovečkám

drahý Ježiš, Mária,do Vašich rúk porúčam moju dcéru Janku a prosím  o jej uzdravenie. Vďaka Bože, za všetko čo mi dávaš

za dar pravej viery a obrátenie pre syna Kamila a jeho rodinuo s

prosím s mojim manželom o dar dieťatka

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vavrových

Za vnučku, aby si dala do poriadku život, lebo žije nadivoko

Pane, daruj požehnanie synovi i zdravie v jeho ťažkej robote.

za obrátenie muža, Moniky a Roberta

Prosím o zdravie tela aj duše, o zdravé sdrce, cievy  a vlasy

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kováčikových

Prosíme Ťa, Bože, za zdravie Marka, súdržnosť, lásku a pokoru jeho rodiny

prosím Ťa, Pane, za vnuka Dominika a za jeho duševné i telesné zdravie, pokoj a dary Ducha svätého do jeho života

za návrat dcéry k duchovnému životu. Nech dá Pán túžbu do jej srdca po sv spovedi a Eucharistii. Pomôž jej Pane, a požehnaj ju

za Božie požehnanie a zdravie pre vnučku Simonku

za zdravie a požehnanie pre rodinu Dominika a Katky

  - za šťastlivý príchod  zdravého bábätka súrodenca pre ich dcérku

za zdravie a požehnanie pre brata Jozefa a jeho rodinu

 - ak je to Božia vôľa dobrú partnerku v manželstve pre Joja

za požehnanie na novom pôsobisku pre odchádzajúcich kňazov monsignora. a p. kaplána

Prosím Božie Milosrdenstvo o živú a žitú vieru, lásku, odpustenie a zdravie v rodine

za obrátenie svokry  a odvrátenie od zlých chodníkov