Blogy

« Späť

Malá reklama skautingu

Malá reklama skautingu

Všetci rodičia, ktorým záleží na dobrom rozvoji svojich detí riešia dilemu ako zamestnať deti, aby to bolo zmysluplné, pre deti zábavné a zároveň aby to rozvíjalo ich schopnosti. Nie sú to vždy ľahké rozhodnutia. Deti, ktoré majú dobré hudobné danosti, posielame do ľudovej školu na hudobný nástroj, či spev, športovo nadaných drobcov nasmerujeme na tréning, aby si „vybili“ energiu, ktorej majú nadostač. Ak však naše deti alebo mladí nevynikajú žiadnymi hudobnými talentami, ani v športe, hľadáme iné možné aktivity, aby nezostali po celý čas doma len v spoločnosti počítača a mobilu.

Môžem potešiť takýchto rodičov, že existuje niečo, čo ich deti bude rozvíjať a ani to to nestojí veľké peniaze. Aspoň my s tým máme veľmi dobrú skúsenosť. Ja to skautské hnutie. Skauting je už rozšírený na mnohých miestach na Slovensku a to je dobre. Deti tam spoznávajú prírodu, učia sa ju chrániť, spoznávajú Slovensko. Zároveň sa učia skromnosti, sebaovládaniu, charakternému správaniu.  Na svojich schôdzkach a výletoch musia zložiť rôzne skúšky, ktoré sú pre deti zaujímavé, i keď niekedy aj náročné. S bobríkmi odvahy, mlčanlivosti, pri celodennej skúške o hlade, 24 hodín osamote, či spoznávaní cudzej krajiny vo dvojici rastú do svojej dospelosti. Ich zásadami života sú pravdovravnosť a čestnosť. Hoci sa o Pánu Bohu priamo na ich stretnutiach nerozprávajú, súčasťou ich výletov po krajine býva aj sv. omša tam kde sa nachádzajú, ako aj zabezpečujú betlehemské svetlo na Vianoce pre celú krajinu. Vytvárajú si tak jednu veľkú spoločnú rodinu malých i veľkých, v ktorej sú ochotní si navzájom pomáhať, a to nielen jazykom.

Ak vás to oslovilo, skúste hľadať v svojom okolí. Skautské skupiny vznikajú alebo sa obnovujú na mnohých miestach. Nech Pán žehná všetkých, ktorí sa takto venujú našim deťom!

Foto: František Bašo