Blogy

« Späť

Zamyslenie nad knihou Benediktova voľba – Stratégie pre kresťanov v postkresťanskom svete -Rod Dreher

Zamyslenie nad knihou Benediktova voľba – Stratégie pre kresťanov v postkresťanskom svete -Rod Dreher

Tento bestseller otvára oblasti, o ktorých sa mnohí kresťania boja hovoriť, lebo je to boľavá téma. S meniacou dobou sa mení aj naša Cirkev. Je to žiaľ preto, že sa ani sami katolíci nedržíme toho, čo nám Cirkev predkladá. Aj protestanti si posúvajú svoje morálne hranice. Rod to vyjadril jasne: „Nejde tu len o naše vlastné prežitie. Ak máme byť prospešní pre svet, tak ako to pre nás zamýšľal Kristus, budeme musieť stráviť viac času mimo sveta v hlbokej modlitbe a dôkladnej duchovnej príprave- rovnako ako sa aj Ježiš pred svojou službou ľudom stiahol na púšť modliť sa. Nemôžeme dať svetu, čo sami nemáme.

Realita našej situácie je skutočne alarmujúca, no nemáme luxus prepadať hystérii z úpadku a temna. Ak voči tomu otvoríme svoj zrak, uvidíme, že v tejto kríze je skryté požehnanie. Je možné, že ako Boh v Starom zákone, používal tresty, aby svoj ľud priviedol späť k sebe, dnes možno voči cirkvi a ľudom, ktorí vychladli od sebectva, pôžitkárstva a materializmu, urobil podobné rozhodnutie. Prichádzajúca búrka môže byť nástrojom, ktorým nás Boh zachráni.“

Čo môžeme urobiť, aby sme oživili naše farské spoločenstvo, stretko, vzťahy v našej rodine? On dáva takýto návod: „Treba začať takto. Kultúrne sa odtrhnite od mainstreamu. Vypnite televízor. Odložte smartfóny. Čítajte knihy. Hrajte sa hry. Robte hudbu. Hodujte si susedmi. Nestačí sa vyhýbať zlému: musíte tiež objať to, čo je dobré. Iniciujte založenie farnosti alebo založte skupinu vo svojej farnosti. Založte klasickú kresťanskú školu alebo sa pridajte a posilnite nejakú existujúcu. Vysaďte záhradu a zapájajte sa do lokálneho farmárskeho trhu. Naučte deti hrať na hudobných nástrojoch a založte skupinu. Pridajte sa k dobrovoľným hasičom...“

Prílišné spútanie sa ohromnou technikou, ktorá je všade okolo nás nás zväzuje. Strácame s tým našich  blízkych, nebudujeme alebo neprehlbujeme si vzájomné vzťahy, ostávame vnútorne prázdnymi. Síce komunikujeme s tisíc ľuďmi navôkol, ale zväčša len „na povrchu“

A ako Rod vníma západnú Európu? Píše:

„Robert Luis Wilken v roku 2004 v časopise First Things uvažoval o výlete do Európy, ktorý ho prinútil vážne sa zamyslieť. Ako popredný historik venujúci sa ranému kresťanstvu povedal, že počas svojho života videl „kolaps západnej civilizácie“ Počas tej jari v Nemecku si všimol, že bledne už aj spomienka na to, že kedysi bola naša civilizácia kresťanská.  To, že antikresťanskí sekularisti usilovne pracujú na odstránení viery z verejného života by bolo dostatočne zlé, ešte horšie však je to, že samotní kresťania podporujú a napomáhajú svoju vlastnú záhubu. Prečo? Kresťania na Západe vážne zanedbali zachovanie si vlastnej odlišnej kultúry.“

Je slovenské kresťanstvo tiež odsúdené na záhubu ako to videl u nemeckej Cirkvi? Odpovedajme si sami. Treba mať len otvorené oči a veľa sa rozprávať s inými kresťanmi. Máme čo robiť, aby sme udržali naše spoločenstvá živé a schopné rozširovať požehnanie. Ak to neurobíme, nebudeme mať čo ponúknuť budúcej generácii. Nebudú mať príklad, pre ktorý by chceli nasledovať kresťanského Boha v mori ateizmu a islamu.