Blogy (Fwd: moje obľúbené neoriginály:))

« Späť

Litánie k sv. Tomášovi Akvinskému

Litánie k sv. Tomášovi Akvinskému

Ak máte známych bratov dominikánov, ktorí nevedia po anglicky a dôverujú vám, ľahko sa vám môže stať, že potrebujú s niečím pomôcť.

 

Litánie k sv. Tomášovi Akvinskému

Pane, zmiluj sa                   Pane, zmiluj sa 
Kriste, zmiluj sa                   Kriste, zmiluj sa 
Pane, zmiluj sa                   Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože,   zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý Bože,                zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,   zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária,                        oroduj za nás.

Slávna Matka Kráľa kráľov,

Svätý Tomáš,
Dieťa hodné Kráľovnej panien,
Tomáš najčistejší,

Tomáš najtrpezlivejší,
Zázrak vedy,
Mlčky výrečný,
Výčitka ctižiadostivým,
Milovník života s Kristom ukrytého v Bohu,

Voňavý kvet záhrady svätého Dominika,
Sláva bratov kazateľov,
Osvietený zhora,
Autorita Cirkvi,
Jedinečný v opise Bohočloveka,
Dokonalý v škole Kristovho kríža,
Vzor dokonalej poslušnosti,
Obdarený pravým duchom svätej chudoby.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj a nad nami, Pane.
Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Čo mám pripravené v nebi a po čom túžim na zemi?

Aby si bol mojím Bohom a mojím údelom naveky.

Modlime sa:

Bože, ktorý si určil, aby svätý Tomáš osvietil tvoju Cirkev, daj, aby sme na jeho príhovor mohli uskutočňovať, čo učil. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
___________________
Zdroj: Kyrie Eleison — Two Hundred Litanies by Benjamin Francis Musser O.F.M., The Magnificat Press, 1944

Zdroj: http://nashvilledominican.org/prayer/litanies

Preklad: Sr. Františka Čačková OSF