Blog

« Späť

Čo robiť, keď je žatva veľká

Čo robiť, keď je žatva veľká

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. (Mt 9, 37b) Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. (Mt 9, 38)

Nie makajte, zháňajte, presviedčajte.

Jednoducho proste Pána žatvy.

Toho, kto vie lepšie ako my, že žatva je veľká. A ty, keď si si to tiež všimol, len máš účasť na jeho súcite a milosrdenstve, ktoré chce niečo pre to urobiť, aby to, čo vyrástlo, nevyšlo nazmar.

 

Si zodpovedný za to, či prosíš.

Nie za to, či robotníci prídu, či sa dajú poslať, či vôbec chcú porozumieť Pánovým pokynom, ktorými volá a posiela.

Tvoja zodpovednosť sa meria na kolenách.

 

A kde bude Pán hľadať, oslovovať a odkiaľ posielať?

"Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách..." (Mt 9, 35a)

Zavolal a poslal...

 

ilustračný obrázok: Imagine Sisters

(Svet nepotrebuje to, čo máš, ale to, kým si_sv. Terézia Benedikta od Kríža)