Blog

« Späť

Služba: líder

Služba: líder

spomenula som si na jeden starší príspevok do nášho časopisu PodNebie. Prečítala som si ho a oslovila som nim samu seba :) Možno aj niekoho z vás...

Postupne sme predstavovali rôzne služby v spoločenstve a bolo potrebné predstaviť aj tú moju.

služba: vedúca spoločenstva

„Úlohou učenia je naučiť sa dobre robiť svoju prácu.

Úlohou učiteľa je učiť iných.

Úlohou riaditeľa je uisťovať sa, že druhí robia svoju prácu.

Úlohou vodcu je povzbudzovať druhých, aby robili veci lepšie.“ (John C.Maxwell)

Čo je úlohou vedúcej spoločenstva? Keď som sa túto otázku opýtala ja, niekto zo spoločenstva mi povedal, že mojou úlohou je PRIPOMÍNAŤ KTO SME, CEZ ČO a KAM SMERUJEME. Sme Dom chvály a cez pokánie smerujeme k cieľu všetkého, čo robíme a kým sme – k Ježišovi Kristovi.

„Vodca- líder-leader“, vychádzajúc z anglického slova „lead“ - viesť, má byť tým, ktorý vedie, čiže má poznať tých, ktorých vedie, cestu, smer, najlepší spôsob spoločného kráčania, aby priviedol spoločenstvo tam, kde ho chce mať Boh. Vodca teda musí vidieť veci z nadhľadu, myslieť dopredu a pýtať sa:  “Ako to, čo robíme (alebo nerobíme) pomôže (alebo nepomôže) k tomu, aby sme napĺňali víziu spoločenstva?”

Vlastnosti a schopnosti, ktoré sa očakávajú od vedúceho spoločenstva:

·         byť človekom, ktorý patrí Kristovi a k nemu vedie aj ostatných, neviazať ľudí na seba, ale na Boha. Byť pastierom tým, čo sú mu zverení. Stáť za nich pred Bohom.

·         obklopiť sa kľúčovými ľuďmi (vodcovský tím v Dome chvály voláme kolégium)

·         nerobiť všetko sám, ale služby rozdeliť a postupne učiť iných preberať za ne zodpovednosť

·         žiť v pravde a hovoriť pravdu

·         byť k dispozícii

·         mať schopnosť spolupracovať, komunikovať (počúvať i hovoriť)

·         mať individuálny prístup ku zvereným ľuďom

·         byť podriadený vyšším autoritám (v našom prípade p. dekanovi)

·         nebyť spokojným so súčasným stavom

 

Realita je niekedy iná. Veľmi dobre viem, že toto nie je zoznam mojich dobrých vlastností. Je to zoznam toho, čo má dobrý vedúci mať a v čom musí každodenne rásť, podporovaný modlitbami spoločenstva.

 

Pri svojej službe som si uvedomila, že ju chcem robiť tak, aby mohlo spoločenstvo fungovať aj bezo mňa, aby som službu vedela prijať, ale aj prenechať iným. Nech si Boh použije v danom čase najvhodnejšieho človeka, ktorý bude pripomínať členom spoločenstva, čo to znamená prinášať Božiu chválu svetu.

 

obrázok z: www.milosrdenstvo.sk

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pokoj tebe, Františka. Najdôležitejšie pre vedúceho je žiť v pravde a hovoriť pravdu. Keď sa jeho slová rozchádzajú s jeho "svedectvom života" - rýchlo ako vedúci končí. Modlitby!
Odoslané 28.1.2013 21:00.