Blog

« Späť

Zachráň sám seba

Zachráň sám seba

Absolvovala som prednášku o bezpečnosti pri práci (BOZP). Dosť často teraz myslím na základné pravidlo pri záchrane života.

 

Keď ide záchranár niekoho zachrániť, prvý, koho ochraňuje, je on sám. 

Musí chrániť svoje vlastné zdravie a život. Aj keď je vlastne platený za to, že svoj život vystavuje riziku, aj tak musí najprv zachraňovať sám seba.

V bežnom živote je to asi podobné.

Prvá, koho zachraňujem, som ja sama.

 

Správnymi prostriedkami: 

svätou spoveďou, 

duchovným sprevádzaním, 

zdravými vzťahmi, 

spracovávaním informácií tak, aby ma nezabíjali,

správnym nezabúdaním na seba - mať miesto, kde lásku prijímam, aj miesto, kde ju dávam, ...

 

Záchranár, pre ktorého toto pravidlo neplatilo, a on jediný položil svoj život ako výkupné za mnohých, urobil to raz a navždy.

Vďaka, Ježiš.