« Späť

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.

V minulosti sme už písali o syndróme nechceného dieťaťa, keď v dôsledku neprijatia bábätka rodičmi, dieťa dokonca aj v dospelosti pociťuje pocit neistoty, menejcennosti, zažíva depresie a pocity, že je nemilované. Práve týmto článkom chceme povzbudiť rodičov, ktorí majú problém s radostným prijatím budúceho potomka, že existuje cesta od strachu a sklamania k radosti a pokoju.

„Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ Jn 8,31

Človek sa nevystraší iba tak- a tak aj chýbajúca radosť z veľkej novinky má svoje reálny základy, ktoré by si každý mal úprimne pomenovať. Najčastejšie ženy trápi otehotnenie mimo manželstva, nedokončené štúdium, finančné problémy, nepriaznivý zdravotný stav a dlhodobá únava. Muži sa netešia z nových výdavkov a narastajúceho tlaku na ich schopnosť zabezpečiť rodinu, zároveň sú nespokojní so stereotypným životným štýlom a manželkinou neschopnosťou zvládať naraz úlohu manželky aj matky. Mnohí mladí muži- resp. chlapci si nevedia predstaviť, že by ich mladícky život mal skončiť a teraz mali zobrať na seba zodpovednosť. Čokoľvek teda budúcich rodičov trápi, treba si to úprimne priznať: sklamanie z nevydarených plánov, snov, z nutnosti niektoré veci odložiť, nemať hneď vlastné bývanie, strach z materstva a otcovstva, nechuť intenzívne sa starať o dieťa a vychovávať ho... Tu však naša cesta nekončí. Aby sme sa od týchto vecí mohli pohnúť k radosti, potrebujeme urobiť nasledovné: priznať si aj vlastnú chybu, ktorou sme sa na bábätko nepripravovali a tak nás celá situácia zaskočila. Mali by sme odprosiť Boha aj počaté bábätko: napr. „ Bože, prosím o odpustenie Teba aj naše dieťa, že ....(sme sa zodpovedne nepripravovali na rodičovstvo a zabezpečenie rodiny, sme podcenili naše nepriaznivé podmienky, že sme podcenili náš zdravotný stav, že sme nehľadali, či je Tvoja vôľa mať v tomto čase dieťa...). Potom môžeme poďakovať za dar dieťaťa a poprosiť o pokoj, radosť a všetko, čo potrebujeme ako rodina. Vzor takej modlitby môžete nájsť aj pod týmto článkom.

Láska na prvý pohľad

Akýkoľvek dôvod obral budúcich rodičov o prvotnú radosť, dá sa garantovať, že pokiaľ ide o psychicky zdravých ľudí, pri stretnutí s ich bábätkom ich čaká láska na prvý pohľad. Okamžite budú len v nemom úžase, ako sa len na neho nemohli tešiť. Áno, bábätko môže byť nečakané, ale nemusí ostať nechcené. Môžeme si úprimne priznať: Toto dieťa nás zaskočilo, či prekvapilo... Ale naša výpoveď môže pokračovať: „ale je a bude to to najkrajšie a najlepšie, čo sme mohli dostať. Je to presne to požehnanie, ktoré nám chýbalo.“ To však nie je autosugescia- to je pravda! Toto dieťa sa na svet nepýtalo. Istým spôsobom sa daný pár pre neho otvoril a Boh povedal „Áno“, pretože toto dieťa je presne to, čo najviac potrebovali. A budúcnosť ukáže, že ak budú spolupracovať s Božou pomocou, nebude im chýbať nič, čoho sa boja, pretože Boh je verný a pripravený nám pomáhať.

 

Modlitba za Radostné prijatie nečakaného bábätka

Drahý Bože,

Odpusť mi, že som sa pri zistení, že čakáme toto dieťa netešil/a a nebo/a vďačný/á. Odpusť mi, že som ho neprijal/a s radosťou a že som sa na jeho príchod nepripravoval/a a nezabezpečil/a všetko, tak, aby bolo úprimne chcené a prijaté s láskou a vďačnosťou. Viem, že dieťa je veľký dar, a preto prosím o odpustenie aj jeho a zriekam sa každého klamstva, ktoré sa ma snaží vystrašiť a bráni mi ho prijať (tu vymenuj napr. strach z toho, že bude choré, že budeš žiť v chudobe...____________).

Duchu Svätý, iba s Tvojou pomocou dokážem žiť Boží plán pre môj život a rodinu, ktorý je plný Tvojho ovocia lásky, radosti, pokoja, zhovievavosti, nežnosti, dobrotivosti, vernosti, miernosti a zdržanlivosti.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Veľmi dobrý článok - určite môžu byť rozličné okolnosti, ktoré "vyprovokujú" negatívnu prvú reakciu na informáciu o dieťati. Nemalo by však ostať pri nej, aj keď spracovať ju (v dnešnej "mentalite skartovania", ktorá má hneď naporúdzi ponuku interrupcie...) nie je vždy a pre každého jednoduché.
Práve hlboká a pravdivá viera je tým, čo nám pomáha vidieť nejaký dobrý plán aj tam, kde ho v tejto chvíli naše oči nevidia. A doplnil by som autorov, že to neplatí len pre samotné prijatie počatia, lebo problémy môžu prísť aj neskôr, dieťa sa môže narodiť s ťažkým postihnutím (a to nebude možno "láska na prvý pohľad"), a predsa aj v tom je Boží zámer a aj vtedy tým sleduje nejaké veľké dobro pre nás všetkých, ktorí sme rodinou toho dieťaťa...
Odoslané 5.4.2018 13:56.
[...] Neplánované dieťa nemusí byť nechcené [...] Čítať viac
Odoslané 6.4.2018 10:43.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

Alkoholizmus je závislosť pozostávajúca zo závažnej príčiny, prečo človek chce piť a návyku, pre ktorý nemôže prestať piť.
Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1,37
Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 Alkoholizmus v rodinách dokáže narobiť neskutočné trápenie a rany na duši i tele. Ježiš Kristus je však mocnejší aj ako tento problém.
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

„Milovať skutkami znamená múdro slúžiť a pomáhať- podľa mojej vôle, aby si neupadla do krajnosti, ktorá by zničila tvoju dušu. Každú biedu nevyriešiš, pretože máš len dve ruky. Slúž preto...
Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

„Milovať slovami znamená nerozsievať okolo iných to, čo je zlé. Neopakuj to, čo vieš, čo si videla a spoznala z ľudskej biedy svojich blížnych- blízkych aj vzdialených. A nesťažuj...
Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

„Milovať myšlienkami znamená ponoriť do milosrdenstva každé zlo a slabosť, ktoré vidíš vo svojom blížnom a o ktorom sa dozvieš- modliť sa, odpúšťať a túžiť po tom, aby blížny vstal.
Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Čo znamenajú lampióny šťastia

Čo znamenajú lampióny šťastia

Lampióny šťastia vypúšťané do vzduchu či púšťané po vode majú pôvod v ázijských tradíciách, ktorými uctievajú ázijských bohov a zároveň veria, že s lampiónmi od nich odíde "smola" a všetko zlé.
Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.
Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.