« Späť

Božia láska na leasing?

Božia láska na leasing?

Dar alebo leasing? To je otázka!

Nezáleží na tom, v ktorom meste, ani z úst ktorého kazateľa, ale zaznela dnes kázeň k dnešnému čítaniu o dvoch najväčších prikázaniach. A v nej veta: "Ako splatíme Bohu dlh za to, že nás miluje? Tým, že budeme milovať blížnych a snažiť sa o dobro."

Priznám sa, že myšlienka, že Boh ma miluje na leasing, ma zaskočila. Naozaj musím splácať niečo, čo som považovala za dar?

"Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov... (Rimanom 4, 4-6)

V týchto veršoch je vysvetlené, že Biblia chápe rozdiel medzi obchodným vzťahom a obdarovaním úplne rovnako ako celý svet. Jednoduchá, prirodzená logika. Ak splácaš, nedostal si dar, ale si niečo kupuješ. Ak si obdarovaný, využívaš všetky výhody zdarma. Z daru nikdy nevyplýva povinnosť splácania. Dar ťa môže pohnúť stať sa darcom, ale nie tvoriť sieť zadĺžených, ktorí opäť budú nútení niečo splácať. Podstatou lásky nie je dávať pod podmienkou kladnej odpovede, či akejkoľvek návratnosti, ani snaha získať odmenu. Naopak - toto všetko je proti jej prirodzenosti. A verím, že je to aj proti tomu, ako nám Ježiš zjavil Otca.

Ak ťa láska, ktorá sa ukazuje v každom dobrom dare od Otca Svetiel (pozri Jakubov list 1, 17), privedie konať, nebudeš konať z podlžnosti, ale z milosti. Ani my nemilujeme, aby sme zadĺžili tých, ktorým naša láska patrí a prinútili ich akokoľvek nám splácať a vracať to, čo im dávame, či pre nich urobíme. Prečo sme naklonení uveriť, že by ten, ktorý je Láska, takto postupoval? Prečo máme stále tendenciu vnímať vzťah s Otcom ako obchodný vzťah? Prepočítavame azda pri našich milovaných ľuďoch, či v dostatočnej miere vracajú späť, to, čo sme im dali? Naozaj sme natoľko sebeckí? Boh nie je. Boh miluje nezištne, z čistej túžby darovať sa a sebou obdarovať dokonca aj tých, ktorí sú absolútne nehodní.

Boh iste túži po odpovedi lásky, avšak naša odpoveď Jeho lásku neovplyvňuje. Ani jej kvalitu, ani jej kvantitu. Nevravím, že naša odpoveď na Jeho lásku neovplyvňuje kvalitu nášho života. Zásadne ho ovplyvňuje, dokonca určuje našu večnú budúcnosť. Nijako však nemení Jeho lásku k nám. Tá je nemenná a stála. Je dokázaná krížom, spečatená zmluvou Kristovej krvi, nepohnuteľná a neotrasiteľná. Nikto a nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky (pozri Rim 8, 39).

Láska je to jediné, čo uschopňuje k dávaniu. Splácanie dlhov už máme, vďaka Bohu, dávno za sebou. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž (Kolosanom 2, 14).

Ak chceš robiť svojmu Otcovi radosťou tým, ako odpovieš na to, že ťa miluje, dovoľ láske, aby sa stala jedinou motiváciou, ktorá bude premieňať a určovať tvoj život. Nemáš dlh voči Bohu. Jeho dar ťa prepustil do nevídanej slobody. Do slobody skutočne a čisto milovať. Bez pocitu, že čokoľvek z toho, čo treba robiť iba a jedine z lásky, musíš. Ak by Jeho dar nebol darom, ale leasingom, nemohol by ťa uvoľniť a uschopniť k láske, pretože by nevychádzal z lásky. My však vieme, že Boh nás miluje a dokázal nám to raz a navždy vo svojom Synovi.

Naše povolanie v Bohu sa samozrejme nekončí tým, že Jeho lásku prijmeme. Ale nemôže sa začať ničím iným. Sme povolaní byť dokonalí, ako je dokonalý náš Otec (pozri Matúš 5, 48). Som však presvedčená, že to nie je v našich silách a nič na tom nezmení ani najväčšie úsilie. Nezabúdajme, že vo vzťahu k prikázaniam, vrátane tých dvoch, ktoré boli v dnešnom evanjeliu, Boh povedal: "Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich (Ezechiel 36, 27). Jedinou podmienkou, ktorá ti umožní kráčať podľa Jeho nariadení je prítomnosť Jeho Ducha v tebe a na tvojom živote. Bude to ale jeho dielo, nie tvoje. A v celom procese si neustále vykúpený a zachránený dielom kríža... v tom je Jeho láska dokonalá (pozri 1 Jánov list, kapitola 2 a 4).

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
"Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich (Ezechiel 36, 27). Jedinou podmienkou, ktorá ti umožní kráčať podľa Jeho nariadení je prítomnosť Jeho Ducha v tebe a na tvojom živote. Bude to ale jeho dielo, nie tvoje. A v celom procese si neustále vykúpený a zachránený dielom kríža... v tom je Jeho láska dokonalá (pozri 1 Jánov list, kapitola 2 a 4).

Prítomnosť Jeho ducha v našom vnútri môže vlastne učiniť, že naše skutky sa takto môžu stať dokonalými, keďže ich posväcuje sám duch a sám duch ich aj koná prostredníctvom nás. Páter Pio, myslím, že na sklonku svojho života, povedal jednu takú zaujímavú myšlienku: bolo to pri jeho osobnom rozhovore s Bohom, keď Mu vravel:" Ty si prišiel za mnou, aby si trpel vo mne a ja som zase trpel v Tebe".Nejak tak, myslím, že bola tá myšlienka vyslovená a nejak tak, ma aj napadla v spojitosti s tým duchom emoticon
Odoslané 4.11.2012 22:42.
+Dakujem, Janka, že Duch Svätý takto cez teba hlása Božiu pravdu. Prosím Svätého Ducha, aby takto mocne pôsobil na kňazov, aby takúto nekonečne radostnú zvesť bolo počuť z každej kazateľnice. Nech je nám Pán milostivý.
Odoslané 5.11.2012 14:02.