« Späť

Múdre áno a nie z Božieho slova

... kto zo srdca pravdu hovorí ...

V dvoch žalmoch veľmi silné a konkrétne slová pre život. Ten obyčajný, každodenný, všedný.
Asi napotešujúcejší pre mňa zostáva verš: Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.

ŽALM 15
Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom svätom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu?
Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí,
kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho,
kto pohŕda podliakom, kto si ctí tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu,
kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť.
Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

ŽALM 37
Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.
Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady.
Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.
Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.