Článok

Program

voľnočasových aktivít

v pastoračnom centre

 

Pondelok

Doobeda - 1. Sociálne poradenstvo

Poobede - 1.  Videoprojekcia a voľné hry pre deti

                    2. Detský spevokol 

Večer -       1.  Mládežnícky spevokol

                    2.  Miništrantské stretnutie

 

Utorok

Doobeda -  1. Voľné hry pre deti

Poobede -  1.  Tvorivé dielne

Večer -        1.  Lektorské stretnutie

 

Streda

Doobeda -  1. Upratovanie kostola

Poobede -  1.  Tvorivé dielne

Večer -         1. Skúška hudobnej skupiny

 

Štvrtok

Doobeda -  1. Sväté písmo pre najmenších

Poobede -  1.  Detské stretnutie

                     2.  Sväté písmo pre staršie deti

Večer -       1.  Adorácia

                  

 

Piatok

Doobeda -  1. Voľné hry pre deti

Poobede -  1.  Knižnica

Večer -       1.  Upratovanie kostola

                    2. Dievčenská čajovňa

                    

 

Nedeľa

               17.30 - modlitbové stretnutie matiek

 

Sociálne poradenstvo a sociálne služby nízkoprahového denného centra sa poskytujú v pondelok až piatok v doobedňajších hodinách.