Článok

Prevádzkové hodiny a program

v komunitnom centre

Prevádzkové hodiny Komunitného centra

Pondelok - štvrtok od 7:30 hod do 16:30 hod

Piatok : 7:30 do 14:00 hod

 

Program

Pondelok - Štvrtok

od 9:00 hod do 10:00 hod - nízkoprahový program pre všetkých, ktorí majú záujem

od 10:15 hod - 11:45 hod - rôzne skupinové, štrukturované aktivity rozdelené podľa veku detí a mládeže

od 12:00 hod do 12:30 hod  -obedňajšia prestávka

od12:30 hod do 13:30 hod - doučovanie

od 14:00 hod do 15:45 hod - rôzne skupinové, štruktúrované aktivity podľa veku detí a mládeže

 

Piatok

administratívny a sanitárny deň

                   

 večer : dobrovoľnícke aktivity podľa možností dobrovoľníkov

Nedeľa

               15.30 - modlitbové stretnutie matiek

 

Sociálne poradenstvo a iné sociálne služby  poskytujú v pondelok až piatok počas celej pracovnej doby podľa potreby klientov