Zobrazenie knižnice dokumentov

Priečinky
Ukazujem 3 výsledkov.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.

Náš dom

 

 

 

Článok

výročná správa o činnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za rok 2018

/documents/12517516/18104111/vyrocna+sprava+2018.pdf/f4d2be5f-ea9c-4635-98a6-c0b0fb6003c1

výročná správa o činnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za rok 2017

/documents/12517516/18104111/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va+2017.docx/baa170bf-5ef8-487a-a78f-e27a7cab6f91

výročná správa o činnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za rok 2016

/documents/12517516/19854940/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va+DNSPM++2016.pdf/2ba0b2eb-3f20-4d6b-a1dc-f322175cb127

Program v centre

Prevádzkové hodiny a program

v komunitnom centre

Prevádzkové hodiny Komunitného centra

Pondelok - štvrtok od 7:30 hod do 16:30 hod

Piatok : 7:30 do 14:00 hod

 

Program

Pondelok - Štvrtok

od 9:00 hod do 10:00 hod - nízkoprahový program pre všetkých, ktorí majú záujem

od 10:15 hod - 11:45 hod - rôzne skupinové, štrukturované aktivity rozdelené podľa veku detí a mládeže

od 12:00 hod do 12:30 hod  -obedňajšia prestávka

od12:30 hod do 13:30 hod - doučovanie

od 14:00 hod do 15:45 hod - rôzne skupinové, štruktúrované aktivity podľa veku detí a mládeže

 

Piatok

administratívny a sanitárny deň

                   

 večer : dobrovoľnícke aktivity podľa možností dobrovoľníkov

Nedeľa

               15.30 - modlitbové stretnutie matiek

 

Sociálne poradenstvo a iné sociálne služby  poskytujú v pondelok až piatok počas celej pracovnej doby podľa potreby klientov