Zobrazenie knižnice dokumentov

Priečinky
Ukazujem 3 výsledkov.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.

Náš dom

 

 

 

Článok

výročná správa o činnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za rok 2018

/documents/12517516/18104111/vyrocna+sprava+2018.pdf/f4d2be5f-ea9c-4635-98a6-c0b0fb6003c1

výročná správa o činnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za rok 2017

/documents/12517516/18104111/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va+2017.docx/baa170bf-5ef8-487a-a78f-e27a7cab6f91

výročná správa o činnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za rok 2016

/documents/12517516/19854940/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va+DNSPM++2016.pdf/2ba0b2eb-3f20-4d6b-a1dc-f322175cb127

Program v centre

Program

voľnočasových aktivít

v pastoračnom centre

 

Pondelok

Doobeda - 1. Sociálne poradenstvo

Poobede - 1.  Videoprojekcia a voľné hry pre deti

                    2. Detský spevokol 

Večer -       1.  Mládežnícky spevokol

                    2.  Miništrantské stretnutie

 

Utorok

Doobeda -  1. Voľné hry pre deti

Poobede -  1.  Tvorivé dielne

Večer -        1.  Lektorské stretnutie

 

Streda

Doobeda -  1. Upratovanie kostola

Poobede -  1.  Tvorivé dielne

Večer -         1. Skúška hudobnej skupiny

 

Štvrtok

Doobeda -  1. Sväté písmo pre najmenších

Poobede -  1.  Detské stretnutie

                     2.  Sväté písmo pre staršie deti

Večer -       1.  Adorácia

                  

 

Piatok

Doobeda -  1. Voľné hry pre deti

Poobede -  1.  Knižnica

Večer -       1.  Upratovanie kostola

                    2. Dievčenská čajovňa

                    

 

Nedeľa

               17.30 - modlitbové stretnutie matiek

 

Sociálne poradenstvo a sociálne služby nízkoprahového denného centra sa poskytujú v pondelok až piatok v doobedňajších hodinách.