Článok

Profil verejného obstarávateľa

 

Názov:     Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Sídlo:        Lomnička 19, 065 03  Lomnička

Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier sv. Františka

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Sumilasová

IČO:          48484938

DIČ:           2120136205

Tel.:          0910 842 574

Email:       dnspm.kc@mail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Kubíková

 

Dátum

Názov

Predpokladaná hodnota v €

15. 6. 2016

Kultúrno-vzdelávací tábor pre rómske deti a mládež v Lomničke – ubytovanie pre účastníkov tábora

1800,--€

1. 7. 2016

Preprava autobusom do KV tábora a späť

340,-- €

1.7.20116

Preprava do múzea a naspäť

200,--€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Mária Kubíková

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,--€ bez DPH za obdobe od 1. 7. 2016 do 30. 09. 2016

 

Por. číslo

Predmet zákazky

Cena s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO

1.

Kultúrno-vzdelávací tábor pre rómske deti a mládež v Lomničke – ubytovanie pre účastníkov tábora

1800,--€

 Diecézne centrum voľného času J. Silana Važec

37910205

 

 

 

 

 

 

 

V Lomničke, 04. 07. 2016