« Späť

Ako (ne)komunikovať s ateistami?

Ako (ne)komunikovať s ateistami?

Filozofický pohľad na vieru. 1. Ako mám obhájiť svoju vieru? 2. Komu ju mám obhájiť? 3. Čím ju mám obhájiť?

 

Ako (ne)komunikovať s ateistami?

(Filozofický pohľad na vieru)

 

Tento článok píšem pre laických kresťanov, ktorí sú neustále vyzývaní aby obránili a vysvetlili svoju vieru. Samozrejme, viera sa úplne vysvetliť nedá, ani len Boh sa (asi) nedá dokázať. Je však jasné, že viera nemôže protirečiť rozumu, pretože pravda pravde protirečiť nemôže. To znamená, že viera sa dá rozumovo obhájiť. Na takúto obranu však nepotrebujeme vedieť iba to, čím vieru obhájime ale aj to ako ju obhájime a komu má zmysel ju vôbec obhajovať.

 

To, čomu sa tu budem venovať teda bude:

 1. Ako hovoriť o viere. (ako mám obhájiť svoju vieru?)

 2. S kým hovoriť o viere (komu ju mám obhájiť?)

 3. Čo hovoriť o viere (čím ju mám obhájiť?)

 

1. Ako (ne)hovoriť o viere
 

Venujme sa hneď prvému bodu. Akým spôsobom obhájiť vieru? Nejde len o to mať argumenty ale ide hlavne o to vedieť ich použiť. Nemyslím tým žiadne sofistické finty v argumentácií, myslím tým vedieť slušne a správne argumentovať. Mnoho ľudí je totiž takej povahy, že o istých veciach sa s nimi vravieť nedá. Takýto ľudia sú až príliš zahľadení do svojej pravdy, že nikdy si nepripustia prehru v argumentácií a snažia sa brániť svoj názor za každú cenu. Takémuto človeku nejde o pravé poznanie ale iba o dokázanie si svojho názoru bez ohľadu na pravdivosť, logickosť a slušnosť v komunikácií. Takto sa argumentovať nemá. Takáto (zlá) argumentácia sa nazýva nekorektná alebo eristická. 

 

Nekorektná argumentácia (teda tak ako sa nemá argumentovať) má mnoho podôb, ja sa zameriam iba na tie, ktoré súvisia s našou témou, teda s vierou.

Každá komunikácia má dve strany, napríklad dvoch ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú. Ak je to komunikácia v ktorej majú títo dvaja opačné stanoviská, nastupuje argumentácia, kde každý z nich podáva argumenty, ktorými chce zdôvodniť svoj názor a presvedčiť toho druhého. Ak jeden z nich používa tieto znaky, argumentuje nesprávne (nekorektne):

 

 1. Zameriavanie sa IBA na chyby a nedostastky, pričom sú často zveličené, prekrútené alebo vytrhnuté z kontextu. 

  Často je to však sprevádzané nevedomosťou (histórie, kresťanskej náuky, dobrých skutkov cirkvi alebo význame viery). Preto ateisti majú často „argumenty“ typu: „Cirkev len viedla vojny, upaľovala ľudí, vyberala peniaze...“

  Príčina takejto nekorektnej argumentácie je hlavne nevedomosť (nepoznanie základných dejín cirkvi alebo všeobecných dejín).
  (Otázka znie, prečo sa niekto púšťa do debaty a vyjadruje svoj názor o niečom, o čom nič nevie? - ak chcem o niečom argumentovať, musím o tom niečo vedieť.)

   

 2. Nekorektný útok na osobu, ktorá zastáva opačný názor – urážky, podozrievanie, vysmievanie sa, čím chce u ľudí docieliť odmietnutie toho názoru tým, že odmietnu jeho zastávateľa. „Znič obhajcu, zničíš aj názor.“
  Príklad: „Pápež je fašista“, „Veriaci sú naivky“, „ty si fanatik“, "nevzdelanec"

  Takýto útok je bohužial mnohokrát vidieť aj zo strany veriacich.

   

 3. Nekorektný útok na stanovisko - zosmiešňuje, osočuje alebo uráža protichodné stanovisko. Cieľom je taktiež vyvolať smiešnosť a absurdnosť opačného stanoviska a tým jeho nepravdivosť.
  Príklad: „
  cirkev je mafianska organizacia“ , „Islam je fanatické náboženstvo, ktoré túži po vojne“ „veriť v Boha je rozprávka pre malé deti“...

   

 4. Vymýšľanie si faktov. Nie je to len vyberanie si vhodných faktov, ale doslova vymýšľanie si nepravdy aby sa spochybnilo alebo ukázalo v zlom svetle stanovisko oponenta.
  Príklad: "Kresťanstvo sa šírilo vojnami..."


   

Ako teda argumentovať správne - korektne?

 

1. Základom je mať vyjasnené pojmy na oboch stranách, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. (Veľmi často sa stáva, že ateista nechápe pojmu "večný" a preto má tendenciu sa nelogicky pýtať ako vznikol Boh)

 

2. Veľmi potrebná vec je odosobniť oponenta od jeho názoru a tak isto aj seba samého od svojho názoru. Predíjdeme tým osobným sporom. 

 

3. Je potrebné si uvedomiť, že pravda môže byť skritizovaná a moja prehra v jednej argumentácií nemusí automaticky znamenať zničenie môjho stanoviska (možno iba ja nie som schopný to odargumentovať). S tým súvisí aj to, že kritika na môj názor môže dopomôcť k jeho napredovaniu - pretože si môžem objasniť nejaké nedostatky a doštudovať ich, domyslieť. Takto sa to stalo aj so samotnou teológiou. Teológia ako racionálna veda o Zjavení vznikala tak, že reagovala na kritiku zo strany pohanov, sektárov alebo židov. Teda kritika je dobrá aj na náboženstvo a slúži k napredovaniu a objasňovaniu náuk. Treba sa naučiť prijať krituku.

 

4. Asi najdôležitejšia vec je uvedomiť si, že argumentácia má viesť k spoločnému cieľu – poznaniu pravdy

 

Ak chceme argumentovať, tak jedine takto. Iná argumentácia nemá zmysel, pretože nikam nevedie iba k nárastu nenávisti na oboch stranách a to hlavne čo sa týka argumentácie medzi teistami a ateistami. Z osobnej skúsenosti viem, že debaty na tému „Boh“ alebo „cirkev“ poprípade „náboženstvá“ sú takmer vždy nekorektné (na internete 99%). Vedel by som dať odpoveď aj na otázku "prečo?" ale to teraz nie je dôležité (možno v inom blogu).

 

2. S kým (ne)má zmysel hovoriť o viere

 

Venujme sa teraz druhému bodu – s kým má teista komunikovať ohľadom viery?

 

Rozdelíme si ateistov do 3 skupín:

 

1. Ateisti s palicou - ateisti, ktorí nie sú schopní normálne (korektne) argumentovať, rozprávať sa na tému Boh. Majú všetky tie znaky nekorektnej argumentácie ktorú som opísal v prvej časti. To teda znamená, že ich argumentácia je často sprevádzaná osočovaním, vysmievaním sa, urážkami, prirovnávaním náboženstva k rozprávkam a v neposlednom rade nepoznaním, vymýšľaním a skresľovaním faktov. Toto všetko je tá ich palica, ktorou argumentujú. Prečo palica? Pretože ich argumenty sú vždy útoky. Ak sa s nimi dáte do reči, debata bude sprevádzaná (slovnými) útokmi palicou, pričom tieto útoky sú pre nich prvoradé, než to, čo im vravíte. Nechcú poznať pravdu, aj keď im dáte argumenty, oni ich nepríjmu. Ide im len o posilnenie svojho naivného presvedčenia formou nekorektnej argumentácie. Stručne povedané, sú to fanatici. Debata na tému viera, Boh, alebo cirkev je len stratou času. Im vieru obhajovať netreba, pretože naše obhajovanie je už dopredu odsúdené na bitku palicou. Najlepšie čo môžete urobiť je teda ignorácia. Najhoršie čo môžete urobiť je protiútok.

"Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás."

 

Z tohto vyplýva prvá vlastnosť ateistov - neslušnosť


2. Normálni ateisti - tým je všetko jedno, čo sa týka viery. Nehľadajú pravdu ale ani ju nikomu neberú. Snažia sa žiť liberálne. Kto chce nech verí, kto nie tak nie. Žijú tak, ako sú naučení žiť a príliš sa nad tým nezamýšľajú. Nevysmievajú sa, neurážajú. Keď sa s nimi budete baviť, nebudú vás a vašu vieru napádať ako ateisti s palicou. Majú viac vedomostí ohľadom týchto vecí a preto majú aj viac úcty pri debate o takýchto veciach.

Druhá vlastnosť ateistov - lenivosť (hľadať pravdu)

 

3. HľadačiChcú vedieť pravdu. Nepovedia takmer nič zlé na veriacich ani na cirkev a už vôbec nie Boha. Dokonca sú prípady, kedy takíto ateisti chvália a obdivujú cirkev (Thomas B. Macaluay). Ide o ateistov, ktorí poznajú a uznávajú argumenty veriacich, len jednoducho neveria. Samozrejme vedia podať aj dobrú kritiku, ktorú však vzdelaní teisti korektne prijímajú.

Tretia vlastnosť ateistov - neobdarovanosť darom viery.

 

Samozrejme všetci ateisti sa nedajú automaticky zaradiť do týchto skupín, niektorí sú z časti takí a z časti takí. Niektorí sú normálni ale sem-tam zoberú palicu. Taktiež treba povedať, že takto sa delia aj teisti (veriaci). Aj medzi veriacimi je kopu fanatikov, potom takých liberálnych ktorým je jedno či niekto verí alebo nie a je tu aj veľa hľadačov, ktorí síce veria ale chcú aj vedieť. Veľké plus je však v tom, že veriaci sa obohacujú o argumenty často na kázňach, prednáškach, cirkevných školách a tak ďalej. Preto fanatizmu je oveľaviac v ateizme než v teizme.

 

Z toho čo som napísal v tejto časti vyplýva, že s väčšinou ateistov sa neoplatí komunikovať (na internete skoro so žiadnym) – ale iba čo sa týka viery. Ich fanatizmus im nedovolí baviť sa na túto tému. Netreba ich však odsudzovať a ignorovať ich, to si nezaslúži žiadny človek. Kľudne sa s nimi môžeme baviť o iných témach - o tom, čo máme spoločné :)

 

3. Čím obhájiť vieru

 

Niekoľko argumentov, ktoré by mali slúžiť na obhajobu (nie šírenie!) viery. Zameriam sa len na existenciu Boha. Iné otázky, napríklad prečo kresťanstvo, prečo cirkev atď možno neskôr.

 

Je možné dokázať existenciu Boha?

Vedecky ju nevieme dokázať. Mnoho filozofov, napríklad Kant, tvrdilo, že existencia Boha sa nedá ani dokázať ani vyvrátiť, pretože Boh presahuje naše zmysly. Takýto názor je všeobecne uznávaný.
Prečo potom veriť, že Boh existuje?
 

1. Osobná skúsenosť. Vraj Boha nikto nikdy nevidel, to je však pravda len zčasti. V písme je napísané, že Boha nikto nikdy nevidel priamo (do tváre). Pretože podľa Biblie, kto uzrie Boha priamo – zomrie. Ale taktiež vieme, že Mojžiš Boha videl od zadu, teda nepriamo a okrem neho aj veľa iných ľudí z celej histórie. Takáto skúsenosť s Bohom sa nazýva mystický zážitok alebo náboženská skúsenosť. Na túto skúsenosť je aj psychológia prikrátka. Máme o takýchto zážitkoch záznamy – napríklad existuje celá encyklopédia mystiky. Boh sa teda dá nazerať, nedá sa len vidieť v celej svojej sile (priamo). Často ak človek zažije takýto zážitok, nevie ho slovami opísať. Takémuto človeku je potom jasné, že Boh existuje, nemôže to však nijako našimi ľudskými slovami uchopiť a opísať a kedže to nie je definované, nemôže to byť považované za všeobecný dôkaz.

2. Boh sa zjavil. Boh nielenže sa dá nahliadať ale aj sám sa nám v dejinách zjavil. Vieme, že Ježiš robil zázraky a pred ním ešte kopa prorokov. O tom, že Boh, Ježiš alebo nejaký prorok urobil toto a tamto sa písalo veľa v minulosti. Celý Židovský národ žil len vo viere a z viery v Boha, ktorý sa o nich staral. Príchod Ježiša nazaretského, jeho obrovská múdrosť a láska, nevysvetliteľný rozmach kresťanstva. Všetko to poukazuje na to, že ten Boh tu naozaj je a je to jeho dielo – že on sám sa zjavil. Toto Zjavenie máme zachytené v najkrajšej, najčítanejšej a najprekladanejšej knihe na svete - vo sv. Písme. 

Samozrejme, my môžeme teraz s odstupom času spochybniť tieto správy, nakoľko už nežijeme v tej atmosfére. Podobne však môžeme narábať s hocijakými historickými faktami. Nikto z nás nevidel potopený Titanic a predsa všetci veríme, že tam leží na dne oceánu. Veríme tomu, pretože to niektorí ľudia zažili, hovorili o tom, písali o tom a teraz sa tam môžeme ísť pozrieť a uvidieť to. Tak isto je to však aj s vierou v Boha. Boh sa zjavil a hovorilo sa o tom, písalo sa o tom a keď niekto chce, môže ho vidieť, prežívať.

 

4. Veriť je prirodzené -  má tendencie vytvárať si božstvá – smerovať k Bohu. Ako to povedal raz jeden filozof – človek je tvor náboženský. Preto vidíme od počiatku ľudstva, kdekoľvek bol nejaký malinký kmeň, väčšie mesto alebo obrovský národ – vždy mali nejaké náboženstvo. To neznamená, že bohov je veľa, ani to, že Boh existuje, znamená to iba to, že ľudia sú od prirodzenosti náboženskí a tiahne ich to k duchovnej sfére.

 

5. Je to šťastnejšie - Michael E. Nielsen urobil prieskum, podľa ktorého sú nábožensky založení ľudia šťastnejší než ateisti :) Je to tiež taký malinký argument ;)

6. Je to rozumnejšie. - Je jasné, že ak je človeku niečo prirodzené, samo sa mu to zjavilo v histórií, mnoho ľudí to zakúšalo a prináša mu to šťastnejší pohľad na svet, že je rozumnejšie veriť v niečo takéto. Ako povedal Blaise Pascal, vierou v Boha nič nestratíme ale môžeme iba získať.

 

7. Je to morálnejšie. Z filozofie vieme, že na ateizme sa len ťažko postaví etický systém, ktorý keď sa aj náhodou postaví nebude mať takú váhu ako teistické systémy.
Keď v novoveku začal vznikať ateizmus, mnoho filozofov si hneď uvedomilo jednu vec a začali sa pýtať. Ak Boh neexistuje, podľa čoho budeme žiť mravne? Kto nám povie, ktoré konanie je správne a ktoré nesprávne? Bude to naše svedomie? Ale veď naše svedomie je subjektívne a je formované výchovou. Podľa môjho svedomia môže byť dobro niečo iné, než podľa svedomia iného človeka. Sú aj dnes predsa ľudia, ktorí majú čisté svedomie keď páchajú z nášho pohľadu zlo. Ani Hitlera netrápilo svedomie, on si myslel, že koná správnu vec.  Ak by sme sa mali riadiť iba svedomím, tak je tu chaos.

Druhý nápad je vytvoriť si pravidlá, čo je dobré a čo zlé. Podľa nich sa budeme všetci riadiť, kto nie, pôjde do väzenia. Ale toto predsa nie je morálka ale len zákony. Jediný dôvod prečo nezabiť iného človeka je ten, že za to hrozí väzenie. Okrem toho, ak spoločnosť vyhlási potraty za dobré, tak budú dobré? Aj homosexualita, nosenie zbraní, o pár rokov pedofília? Ak spoločnosť (ako napríklad staroveký Rím) bude považovať za dobré vyhadzovať choré novonarodené deti, tak to bude dobré? Základná otázka teda znie, podľa čoho vytvoríme tie pravidlá?

Otázka morálky bola pre ateizmus od začiatku tŕňom v oku. Už Berkeley povedal, že každý slušný človek je veriaci človek. Tým mal na mysli to, že ak prestaneme veriť v Boha, spravíme Boha sami zo seba a sami si budeme určovať, čo je dobré a čo zlé. Preto mnoho ľudí teraz považuje potraty, eutanázie, homosexualitu, rozvody za dobré veci. Lenže práve tento subjektivizmus je príčinou úpadku morálky, pretože každý sa chce správať podľa seba a nikto nechce sám seba zaprieť pre vyšší princíp, pretože v ateizme vyšší princíp neexistuje. A napokon, akú hodnotu dá ateizmus človeku? Ak ateista bude uvažovať tak, že: "Človek, to je iba kopa bielkovín, ktorá náhodne vznikla vo vesmíre a jediný zmysel jeho života je aby udržiaval ľudský rod." - akú hodnotu má človek v takomto zmýšlaní? Z takéhoto hľadiska človek nemá žiadnu hodnotu.  

 

J.J.Rousseau si v diele Nova Heloisa položil otázku: Ako je možné, aby bol neveriaci človek slušným človekom? Táto otázka je dodnes nevyriešená.
 

Úplne to zaklincoval Kant, ktorý povedal, že existencia Boha sa rozumom dokázať nedá, nedá sa však ani vyvrátiť. Máme však aj morálku a tá nás k Bohu vedie.
 

Predchádzajúci
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
"Ako je však možné ich potom obrátiť? Odpoveď znie svojim životom, svojimi skutkami bez slov." - svedectvo života a skutky majú svoje miesto pri vedení ľudí k zamysleniu sa nad svojim životom, ale Písmo jasne hovorí: "Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo." (Rim 10,17). Taktiež treba mať na pamäti, že neveriaci inak vnímajú naše skutky, než by sme my chceli: "Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať" (1 Kor 2,14). Preto treba to i to - ale najmä modlitbu s vierou za toho človeka.
Odoslané 19.2.2013 22:56.
Veľmi ťažké argumentovať ateistovi. Všade naokolo ich máme. Ale pozor! Často to nie sú ateisti, ale samotní pokrstení, ktorí, žiaľ, zapreli svoju vieru. Vytrvalo sa modliť, konať dobré a správne skutky, duchovne napredovať a poznávať "taje" našej viery, to je tiež dôležité na komunikáciu s nimi. A hlavne robiť veci s láskou i radosťou /1 Kor 13/. ;)
Odoslané 20.2.2013 17:51.
Pokoj tebe, Patrik. Chcem ťa povzbudiť do ďalšieho uvažovania a písania. Dialóg s ateistami je veľmi dôležitý, lebo oni skutočne hľadajú a chcú poznať pravdu - Pravdu. Možno sa odpichnúť aj od toho, v čo oni veria. Lebo KAŽDÝ v niečo verí. Ateisti napríklad, že ich ochráni poisťovňa. Ja sa napr. nepoisťujem, lebo mňa CHRÁNI BOH. Keby som sa poistil u poisťovne, tým hovorím Bohu, že nemám záujem o jeho ochranu a vkladám svoju ochranu do rúk človeka. To je úbohé.
Dobré je, že ten dialóg má viesť k spoločnému cieľu – poznaniu pravdy. A SKUTOČNE hľadajúci nakoniec skončí pri Pravde - teda Ježišovi Kristovi. Pokoj tebe. Žehnám ti.
Odoslané 20.2.2013 19:57.
Ono je to asi tak, ako keby sme povedali, že keby sme tu mali lekárov, ktorí dodržujú správnu životosprávu, tak tu nie je toľko chorých? Vieru prináša ohlasovanie evanjelia (nemyslím tým "oháňanie sa evanjeliom") - skutky vychádzajú z viery.
Odoslané 20.2.2013 20:30 ako reakcia na Peter Václavik.
Dobrý článok. Mám pocit, že si ho však písal veľmi rýchlo. Mal si spraviť nad ním ešte seba reflexiu a prejsť si ho celý.Určite by bol lepší. Nemal si sa kam ponáhľať.
Odoslané 20.2.2013 21:52.
Myslím, že chcel skôr prejaviť svoj vzťah k Bohu, než niekoho uraziť. Človek nie vždy myslí na všetko, ak niečo píše.
Odoslané 25.2.2013 19:44 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Dobré vysvetlenie aj návod na správnu komunikáciu - nie len s ateistamiemoticon Vďaka za blog! Myslím, že každý z ná sa má zdokonaliť v komunikácii, príliš ľahko sa nechávame ovplyvniť a stiahnuť do nesprávnej slovnej kritiky a obhajovania sa a docielime skôr opak toho, čo sme tak veľmi chceliemoticon
Odoslané 26.2.2013 9:35.
Milá Majka, súhlasím s Tebou. Na čo sú nám rady, ako komunikovať s ateistami, keď to nevieme ani sami medzi sebou...
Odoslané 28.2.2013 9:04.
Marek Bôžik
Zdravíčko všetci prítomní ľudia emoticon Zdravím aj autora, ten ma lepšie pozná pod menom gariasBJ, alebo garias ;)

Ak existuje niekto, koho by autor stránky Patrik, nechcel vidieť v tejto diskusii, tak som to rozhodne ja emoticonD, pretože sme toho spolu popísali strašne veľa a bol to nanešťastie pán Patrik, ktorý mi nebol schopný správne argumentovať na tému viera, náboženstvo, bohovia. Vidíte tú ostrosť? Hneď v prvej vete som poprel celý jeho článok emoticonDD Ale nie zámerne, so snahou uraziť, ale preto, lebo milujem pravdu a túžim po tom, aby tú pravdu ľudia videli. Skutočnú, nie tú upravenú.

Upravená pravda?
Tak napríklad takou upravenou pravdou v článku je to, že "ateista nechce poznať pravdu". To je obrovská lož, kde sa síce autor článku odkazuje na to, aby ste oponenta neurážali, ale hneď za tým napíše, že oponent, ateista, nechce poznať pravdu. Asi ťažko si možno predstaviť väčšiu urážku spolu-diskutujúcemu, ako na začiatku prehlásiť: "netúžiš po pravde"...a ja doplním: "Lebo neveríš tomu čo ja". Ak sa nad tým zamyslíte, je to neľudský postoj a mohol by vykazovať už vopred akýsi strach z diskutovania s ateistom.

Chcel by som vám na úvod diskusie vysvetliť, čo to vlastne ateizmus je a akí ľudia ho preferujú. Aby ste vedeli, kto je vašim oponentom čo sa týka náboženstva a viery. Prečo? Pretože ateista nemá čo skrývať, snaží sa byť vždy úprimný!!
Odoslané 28.2.2013 16:42.
Marek Bôžik
Ateista!!!

Aby sme správne popísali ateistu, treba si uvedomiť na začiatku určité fakty. Tak za prvé mi dáte isto za pravdu, že existuje množstvo ľudí, ktorí veria v množstvo vecí. Veria v rôzne hodnoty, dobré aj zlé, rôzne názory, majú rôzne myšlienky....a sú tam aj viery v rôznych bohov.
Zo skúseností všetci vieme, že to čomu niekto verí, nemusí byť nutne pravda. Nemusí, ale aj môže. Ostaňme opatrný v rozhodovaní.

Ak sa seriózne zamyslíte o náboženstvách a kto vám o nich dal vedieť, tak veľmi ľahko dôjdete ku krutej pravde, že o všetkých bohoch nám dal vedieť IBA ČLOVEK, naši predkovia. Nikto boha nevidel, nepočul, necítil, žiadneho! a všetky akože dôkazy podali iba ľudia. Tu by som chcel podotknúť zaujímavý fakt = človek je tvor, ktorý zvykne klamať.

Takto teda uvažuje (viď vyššie) ateista. Ateista je úúúúúúúúúúúúúplne normálny človek ako veriaci. Má presne tie isté city, myšlienky, lásku, rodinu. Nedá sa povedať kto je lepší, cennejší a ani kto chce a nechce poznať pravdu. Kto to tvrdí na celú skupinu, že nechce poznať pravdu: je evidentný klamár, ktorý oným ľuďom vôbec nerozumie.
Ateista túži po pravde. A neverí v Boha presne tak isto, ako kresťan neverí v indického boha Krišnu. Čiže ak sa zamyslíte prečo vy neveríte v iných bohoch, zistíte prečo ateista neverí v toho vášho.
Uvedomte si, že vy ste neveriaci v 1000 bohoch, ale ateista neverí v 1001. To je rozdiel medzi vami a ateistom a či vy pokladáte svoju vieru za tú pravú? To je možné obhájiť tu na Zemi, ale nie vo vesmíre.

Pretože keby prišiel mimozemšťan, ktorý by bol starší od nás evolučne milióny rokov, navštívil by už 100 000 planét s rôznymi bohmi, kde sú tiež ľudia a tiež si myslia, že majú jediní pravdu vo vesmíre, bolo by divné, keby ste pred ním považovali svoj pohľad na svet (biblický) práve za ten najlepší z celého vesmíru.
Ja necítim, že by sme z celého kozmu mali poznať pravdu vesmíru najlepšie práve my. Vy máte taký pocit? Potom si viac veríte ako ja ;)

Najzákladnejšie dôvody, prečo ateista neverí v Boha a vystupuje proti nemu (v skutočnosti ateista vystupuje proti myšlienke Boha, keďže bohovia pre neho neexistujú). Túto poznámku v zátvorke môže niekto brať za urážku jeho inteligencie, ale už som sa stretol s veľkým počtom ľudí ktorí tomu nerozumejú a pýtajú sa: "Prečo ateista hovorí o niečom čo neexistuje?"....odpovedal by som analogicky: "Prečo sa s niekym bavíš o iných bohoch?":

Takže základné dôvody ateizmus:

1: Dávanie dobra a zla mimo človeka. Ak dáte dobro Bohu a zlo Satanovi (mimo človeka) ospravedlníte tým činy zlých a ponížite kvality dobrých ľudí. S týmto ateizmus nemôže súhlasiť, pretože ateizmus považuje človeka za nesmierne cenného a za tvora, ktorý zodpovedá ako za dobro, taj aj za zlo.

2: Nedokázanosť Boha. Boh nebol nikdy dokázaný - žiadny boh! Ak bol, prečo za tisíce rokov nepresvedčili kresťania iné náboženstvá, že iba Boh existuje? Napríklad hinduistov? Nemyslíte, že keby bol dôkaz už dávno by všetci verili iba v Boha? Práve naopak, už tisíce rokov sa náboženstvá nevedia dohodnúť ani na tom najprincipiálnejšom probléme viery - ktorý že boh to vlastne existuje?

3: Kresťania zvyknú obhajovať Boha počtami:
"Ak Boh neexistuje, to sa mýli až 2 miliardy ľudí na svete?"

Stačí použiť klasickú ateistickú analógiu a zistíme, že tá veta kresťanov nemá žiadnu hodnotu, napríklad:
"Ak Boh existuje, to sa mýli až 5 miliárd ľudí na svete?" (5+2 =7 mld ľudí Zeme)

4: Dobro je univerzálna sila vesmíru a nezávisí od viery. Dobrý môže byť veriaci kresťan, moslim, hinduista, budhista, neveriaci, ateista, dokonca aj zviera. Ale zlý zasa môže byť aj veriaci kresťan, moslim, hinduista, budhista, neveriaci, ateista, dokonca aj zviera.
Takže dobro a zlo nemá vôbec nič s vierou. VIERA JE OTÁZKA IBA ROZUMU. Toto je nesmierne dôležité, čo musíte pochopiť !!!!!
Veriť v Boha môže dobrý kresťan aj zlý pedofil a neveriť môže aj dobrý človek aj zlý pedofil. VIERA NEMÁ NIČ S DOBROM ČLOVEKA !!!!!
Viera je termín pre akt človeka, ktorý sa rozhodol súhlasiť s niečim bez prítomnosti dôveryhodných dôkazov. Napríklad viera v hinduistického Krišnu.
Hinduista verí, kresťan neverí v Krišnu, ale to vôôôôôôôôôôôôôôôbec nič nehovorí o tom, kto je aký človek. Hovorí to IBA O TOM, že jeden uverí len tak a druhý neuverí len tak v Krišnu!!!!

5: Zvláštnosť biblie, príklady:
- Boh je všemohúci, stvoril vesmír z ničoho, ale na stvorenie Evy potrebuje rebro Adama
- Boh vie spraviť hocičo z ničoho, ale Noe musí zobrať na loď zvieratá po páre z každého druhu
- Ježiš zomrel na kríži a tým sa obetoval, ale žil ďalej. Obetoval sa, ale žije ďalej. Umrel, ale žije. Zabili ho, ale prežil... atď
- Všemohúci Boh (VŠEMOHÚCI !!!!!) môže vyliečiť všetky choroby, ale nedokáže amputované končatiny.

Toto sú nezmysly, ktorým inteligentný a sčítaný človek nemôže uveriť !!!!!

6. Ateista nechce byť v otázkach dobra biznismanom. Byť dobrým len pre odmenu....pre odmenu večnosti. Ateista cíti, že dobro by malo byť nezávislé, bez pocitu osobného zisku z dobra. To znamená pomáhať, aby pomohnuté bolo, nie pre svoje osobné blaho !

7. Obrazne podanú bibliu nemôže dať človeku ako posolstvo dokonalá bytosť, pretože ak máte obrazné posolstvo, môže si tam každý vyrozumieť niečo iné. (Dôkaz? Stovky cirkví, desiatky náboženstiev, tisíce rozličných pohľadov na bibliu, rôzne vydania biblie !!!! Čože?! emoticon, Dielo všemohúceho má rôzne vydania? nehovorí to nič o posolstve, hovorí to o tom, že biblia je neurčitá, nedôrazná, môžete to čítať 5 krát a 5 krát inak vysvetliť, napríklad s odstupom svojho veku).

Týchto základných bodov je asi 50, takže sa mi nechce moc všetky vypisovať.

Na záver by som chcel povedať, že ateista je človek, ktorý nikdy nechcel a nikdy nebude chcieť vás presvedčiť aby ste niečomu neverili.
Všetci sme slobodní ľudia a máme právo veriť v čo chceme. Kľudne verte v Boha, to vám radím ja, ateista emoticon. Navyše, aj ateistický pohľad na vesmír môže byť nesprávny. Nikto nevie aká je skutočná pravda.
Čo teda ateista chce? Ateista chce, aby ľudia navždy zmazali nesprávny výraz "Kde je rozum, tam nieje láska a kde je láska, tam nieje rozum", pretože áno, tam kde je láska, MôŽE byť aj rozum !!!! Tieto dve veci môžu existovať vedľa seba.
Ateista si želá, aby pri láske ľudí, bol aj ten rozum. Aby ľudia premýšľali a neverili slepo ako roboty. Prečo?

....................................................... ukážte mi jedného jediného Dobrého tvora vo vesmíre, ktorý by od svojho priateľa, ktorého miluje, požadoval, aby pre neho každú nedeľu opakoval stále dookola tie isté verše, po zbytok života!!!!!!
To je nonsens. Omše a modlitby najviac ukazujú na pravdu ateizmu !!! Stále ale tvrdím, verte čomu chcete, je to váš život, ale prosím vás, AJ UVAŽUJTE!

Uvažujte, aby váš život bol hodnotný, aby ste ho prežili ako ľudské tvory, bytosti, ktoré túžia po poznaní nášho sveta a nechcú byť iba robotmi, ktoré na slovo poslúchajú. Nebojte sa rozmýšľa. Je to to jediné, čo nás odlišuje od zvierat !
Odoslané 28.2.2013 17:26.
Marek Bôžik
emoticon To je veľmi správna poznámka !!!! xD
Odoslané 28.2.2013 17:27 ako reakcia na Marek Bôžik.
Takže autorovi tohto článku sa podarilo pritiahnuť aj samotných ateistov. Tie anonymy, čo tu píšu, však nestoja ani za našu odpoveď.
Števko, dávam Ti za pravdu. Ani my nie sme poistení...Je to Boh, ktorý riadi naše životy.
Odoslané 28.2.2013 19:01.
Mirko, nie hádanie sa je podstatné, ale viera v dobro Boha, ktorá napokon víťazí! Vždy tak bolo! Keď sa nám sem vkradnú podobné "nepeknosti", zasa odídu. Veď sa modlíme za MK a za jej členov a veríme v silu modlitby a v silu odpúšťaniaemoticon To je primát kresťanov - modlitba, služba a odpúšťanieemoticon
Odoslané 1.3.2013 10:22.
Marek, vďaka za doplnenie Patrikovho príspevku o pohľad z druhej strany. Ja som väčšinu života prežil v režime, ktorý charakterizoval bojovný ateizmus. Po pravde však musím povedať, že skutočného ateistu som nestretol - keď som daného človeka bližšie spoznal, vždy sa ukázalo niečo iné, než to čo píšeš.
Myslím, že to, čo si napísal je dobrá lekcia pre kresťanov - optimistov: sestry a bratia, skúste si najprv sami pred sebou dať odpoveď na tvrdenia z Marekovho príspevku. Mňa osobne zaujala z príspevku veta: "ukážte mi jedného jediného Dobrého tvora vo vesmíre, ktorý by od svojho priateľa, ktorého miluje, požadoval, aby pre neho každú nedeľu opakoval stále dookola tie isté verše, po zbytok života!!!!!!" - na to som mal hneď odpoveď: moja manželka! Keď som si ju zobral za manželku, tak som jej sľúbil, že ju budem do smrti milovať. Ale rýchlo som sa musel naučiť, že ona to potrebuje stále počúvať:: "milujem ťa!" - nielen v nedeľu, nielen každý deň, ale ešte častejšie. Požehnaný deň!
Odoslané 1.3.2013 11:05 ako reakcia na Marek Bôžik.
Pokoj vám, priatelia. Pozývam vás prečítať si moje odpovede Martinovi "Bôžikovi" a opustiť túto konverzáciu, lebo - teraz si uvedomujem - brat Lencéš v mnohom pochybil vo svojom článku a... nechajme ho - v stručnosti povedané - nech si platí poistenie ako zábezpeku voči Bohu (???) Všetkým pokoj do srdca.

http://www.mojakomunita.sk/web/spkovac/blog/-/blogs/odpoved-ateistovi
Odoslané 1.3.2013 12:36 ako reakcia na Mária Künzl.
Marek Bôžik
Peter: Aj ty by pokladal svoju manželku za dosť divnú, keby ťa každú nedeľu nútila ísť do kostola a aby si jej tam vyznával lásku stále tými istými veršami, 80 rokov svojho života v kuse. A obaja vieme, že ty lásku svojej manželke nevyznávaš veršami každú nedeľu po celý život. Možno tak raz dva krát a potom máte spolu občas sex, čo majú aj králiky, ako každý iný človek na Zemi.
Človek sa snaží svoj úbohý život popísať akýmisi úžasnými termínmi, ale veľa krát je skutočnosť trochu iná.

To že máš pocit, že máš ísť každý týždeň niekomu do kostola vyznávať lásku po celý život nieje prianie nikoho iného, ako len tvoje a pramení z tvojho sebeckého pocitu, že je niekto úúúúúúúúúúúúúúúžasne veľký, kto ťa má strašne rád.

Je smutné, že takto neuvažuješ u manželky a nevezmeš ju radšej na výlet v nedeľu do obeda, ale ideš si po tú lásku do kostola a tam sa rozplývaš nie nad láskou manželky, ale toho dobrotivého uja, čo ti sľúbil večný život.

Neber to osobne. Ja píšem len niečo, čo mi pripadalo divné už ako kresťanovi, ešte pred ním, než som ním dobrovoľne a navždy prestal byť.
Odoslané 1.3.2013 14:41.
Marek, ja som presne citoval Tvoju vetu a uviedol som osobu, na ktorú si sa pýtal. Nedávaj mi do úst, čo som nepovedal (len si nahraď: "tie isté verše"="milujem ťa!").
Čítal som pokračovanie diskusie na Štefanovom blogu. Držím Ti palce v Tvojom zanietení konať dobro tak, ako si ho definuješ. Sme vlastne na jednej lodi: ja verím v Boha, ktorého existencia sa nedá vedecky dokázať, ale rovnako sa nedá vedecky dokázať, že neexistuje.
Odoslané 1.3.2013 23:00 ako reakcia na Marek Bôžik.
Štefan, prečítal som si link, ale buď zhovievavý k Patrikovi, pre ktorého je toto prvý blog na MK. Myslím, že odvaha mu nechýba, ostatné časom príde!
Odoslané 1.3.2013 23:05 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Kde som pochybil v mojom blogu?
Odoslané 2.3.2013 21:03 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Priznám sa, od tak dlhéko komentu som čakal viac inteligencie, múdrosti alebo aspoň slušnosti. Rozmýšlal som či vôbec odpoviem na ten komentár lebo podľa môjho článku by som nemal, keďže spadáš do prvej skupiny ateistov tým tvojim komentom. No tvoj útok si zabalil do takej dobrej humanitnej masky, že ti aj všetci naleteli, že si dobrý človek, ktorý hľadá pravdu a preto som sa rozhodol, že to okomentujem.

No takže:
1. Nie je pravda, že som ti nedával argumenty pri iných debatách - to len ty si ich zabudol vnímať popri tvojom výsmechu a urážkach na adresu moju alebo veriacich. Takže mal si vlastne pravdu, že s tebou by som tu diskutovať nechcel - pretože to nemá zmysel, keďže ty si dobrý príklad takého ateistu, s ktorým sa argumentovať nedá.

2. Vraj v prvej vete si poprel môj článok. Je mi ľúto ale cély tvoj komentár dlhý ako čínsky múr ho ani len trošku nepoprel (práve naopak).

3. Z môjho článku vyplýva, že väčšina ateistov nechce poznať pravdu. Takže mi tu nevkladaj do úst niečo, čo som nenapísal. Stačí keď budeme sledovať rôzne diskusie na internete a zistíme, že väčšina ateistov sa tam na viac nezmôže len na nadávky a to nie je cesta poznania.

4. Tu nejde o to, že ateista neverí tomu, čomu ja, a iba to čomu ja verím je pravda. Tu ide o základné pravidlá komunikácie pri hľadaní pravdy, ktoré ateisti nevedia dodržiavať. To si čitateľ môže tiež overiť na rôznych internetových diskusiach alebo aj v tvojom komentári.

To bolo k tomu tvojmu prvému komentáru. Teraz niečo k tým tvojim „argumentom“ (ktoré len dokazujú, že nehľadáš pravdu lebo sa nevzdelávaš)

1. To že Boha nikto nikdy nevidel, necítil... som vyvrátil už v tom článku. Presne to je vaša chyba, čo ateisti robíte – my vám aj dáme argument ale vy nič – stále ste zahľadení iba do svojej pravdy a nie ste schopný prijať žiadny objektívny argument.

2. To k tým 1000 bohom: Ľudia ktorí hľadajú pravdu o Bohu a čítajú takú literatúru - napr. religionistiku tak vedia, že kresťanský Boh (+židovský a moslimksý) je niečo iné než bôžikovia iných náboženstiev - napríklad grécki bohovia. Je tam úplne iná podstata. Inak aj toto som opísal v tom článku, tak nebuď fanatik.
3. Vraj „ ateizmus považuje človeka za nesmierne cenného... „ - na základe čoho? Je to úplne nelogický názor, tvrdiť, že človek je zviera a zároveň, že je cenný. Nemá sa to o čo oprieť. Bolo pár filozofov, ktorí síce tvrdili, že na základe toho, že sme ten istý druh (človek), predsa len ani niektoré živočíchy vo svojich rodoch nebojujú proti sebe – no to je tým, že je tam pud zachovať rod. No tento názor tiež nedáva človeku žiadnu hodnotu, stále je len zviera. A nezabíjame sa len preto, aby nevyhynul náš druh? To by som sa tu musel veľa rozpísať o dôsledkoch toho názoru.

4. „ Dobro je univerzálna sila vesmíru „ - dokáž to !! Takýto názor je náboženský ! Keby si chcel poznať pravdu a študoval niečo o náboženstvách, vedel by si to! Bol to mazdaizmus – staré perské náboženstvo, ktoré verilo v dualizmus dobra a zla ako dvoch síl. Ak ateista verí tomuto, tak je veriaci a nie ateista. Lebo takéto dobro je metafyzické – je to vlastne Boh, len to nevoláte Boh, lebo nemá vôľu.
LOGICKY sú iba dve možnosti. Bud existuje dobro samo o sebe a ľudia sa podľa neho správajú – čo je teistický názor. Alebo dobro a zlo vôbec neexistujú o sebe ale človek si ich určuje. Žiadna iná cesta nie je. A to je tiež v mojom článku, ktorý si asi ani nečítal.

5. Zvláštnosti z biblie:
a) Boh nepotreboval na stvorenie ženy rebro od muža. Nikde tam nič také nie je napísané. Každý kto vie aspoň základné informácie o Biblii vie, že sa nemá čítať doslovne. Podobne je to aj s tým Noem.
b) Na tom Kristovi nie je nič zvláštne. Asi len ty to nechápeš. Šak zomrel a vstal zo smrti. To znamená, že zomrel ale žije. Neviem čo na tom ateisti nechápu.
c) Boh dokáže všetko, aj vyliečiť celý svet aj amputované končatiny. Neviem ako si prišiel na to, že nie.
d) Vraj sú to nezmysly, ktorým nikto vzdelaný neverí. To je hlúposť. Mnoho, dokonca väčšina, vzdelaných ľudí sú náboženskí. Ide len o to, že ty, a ani ateisti ako ty, nedokážete len pochopiť o čom to je. Máte svoje predsudky voči náboženstvám a vymýšľate si nelogické „argumenty“, ktorými tie predsudky živíte.

6. Biblia nie je celé Božie zjavenie. Keď Luther vyhlásil sola fidei, sola scriptura, sola gratia – tak vytvoril svoju vlastnú teológiu, ktorá nevychádza zo Zjavenia ale z filozofie (Ockham). Písmo použil len ako doklad k tomu pričom z neho vyhodil minimálne 7 aby mu to sedelo. Takže je jasné, že je mnoho cirkví, lebo vždy príde nejaký „Luther“ a vytvorí si svoju vlastnú podľa seba. To nie je teda tým, že Boh nám to nemohol zjaviť. To je tým, že ľudia si to Zjavenie prispôsobujú sebe a tak vznikajú rôzne cirkvi.

7. Viera a rozum sa dopĺňajú. Toto je názor starý ako kresťanstvo samo, ak nie ešte starší emoticon
8. K tej tvojej vete, že „ukážte mi jedného jediného Dobrého tvora vo vesmíre, ktorý by od svojho priateľa, ktorého miluje, požadoval, aby pre neho každú nedeľu opakoval stále dookola tie isté verše, po zbytok života“
Boh ťa nenúti. Hovorí ti, že to je cesta k nemu. To ako ja keď napíšem frajerke, že stretneme sa tam a tam. Ja ju tam nenútim ísť ale ak chce byť so mnou, tak tam musí ísť. Tak isto je to s Bohom a človekom. Boh nám cez desatoro a Cirkev ukázal cestu k nemu, tá cesta je spôsob života a ten spôsob zahŕňa aj bohoslužbu, o ktorej máš tiež mylné predstavy. Ak chceme byť s Bohom, tak ideme po tej ceste ktorú nám ukázal.

Takže čo poviem ja na záver? Je mi ľúto, že mnohí kresťania ti tu naleteli, že hľadáš pravdu. Keby si totiž hľadal pravdu, tak by si študoval a snažil sa pochopiť podstatu náboženstiev. To sa však, ako sme videli, vôbec nedeje, lebo tvoje „argumenty“ sú na úrovni človeka, ktorý nič nevie o náboženstvách ani o viere. Bohužiaľ ani z logiky ti to moc nešlo.
Ak chceš hľadať pravdu, tak študuj. Keď nie tak naďalej môžeš vyhlasovať, ako si aj teraz vyhlásil, že „Toto sú nezmysly, ktorým inteligentný a sčítaný človek nemôže uveriť „
Odoslané 29.3.2013 10:55 ako reakcia na Marek Bôžik.
Ukazujem 1 - 20 z 32 výsledkov.
z 2