Mária-Irma Danieliszová

Boh je tak veľký, že je hodno hľadať ho po celý život/Terézia z Avily/
Záľuby:
hudba, umenie, preklady, Biblia