Blog

« Späť

Evanjelizačný kurz Objav Krista a Alfa kurz (video)

Evanjelizačný kurz Objav Krista a Alfa kurz (video)

Alfa kurz a kurz Objav Krista sú vanjelizačné kurzy, ktoré boli predstavené na seminári o pastorácii mládeže v Dolnom Kubíne a v Spišskej Novej Vsi. Sú vhodné pre mladých, birmovancov, katechumenov a pod.

Alfa kurz

 
Objav Krista
 
 
Viac podobných prednášok nádjete na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk